Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

23 Mart Tarihinden İtibaren Uzaktan Eğitim Başlıyor!

Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu sürecin sizleri kaygılandırdığının farkındayız. Kaygılarınızı anlıyor ve gidermek için alabileceğimiz tüm önlemleri hayata geçiriyoruz. Öngörülmesi güç bu zorlu sürecin akademik hayatınızdan daha fazla çalmaması için gereken önlemleri hayata geçiriyoruz. Zorunlu olmadıkça evden/odadan çıkmamanız gereken bu zorlu süreci üretkenlikle geçirmek kendinizi zihinsel olarak da korumanızı sağlayacaktır. Bu tedirgin edici süreci, fiziksel olarak olmasa dahi bir arada kalarak aşabileceğimize inanıyoruz.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Yeni Koronavirüsü önlemleri çerçevesinde yapılan ders kesintisini takiben YÖK ve ODTÜ genelinde akademik faaliyetlerin devamıyla ilgili eşgüdümlü olarak alınan kararlar şu şekildedir:

  1. - 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi derslerine (uygulamalı derslerin bir bölümü haricinde) 23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren bir sonraki karara kadar eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) olarak uzaktan öğretimle devam edilecektir.

  2. - Teorik ders ve uygulama kredisi içeren derslerin teorik dersleri uzaktan öğretimle gerçekleştirilecek, uzaktan öğretimle gerçekleştirilemeyecek uygulama saatleri ise ileri bir tarihte duyurulacak akademik takvime göre yüz yüze eğitimle tamamlanacaktır.

  3. - Kayıtlı olduğunuz derslerin işleyişiyle ilgili tüm ayrıntılar ilgili derslerin öğretim elemanlarından bilgilendirme mesajları vasıtasıyla sizlere aktarılacaktır.

  4. - Uzaktan öğretime eş zamanlı (senkron) devam edilmesi durumunda ders/problem çözme saatleri COVID-19 sebebiyle yapılan ders kesiminden önce yürütülen takvim ve saatlerle aynı olacaktır. Özetle, ders programı değiştirilmeyecektir. Eş zamanlı (senkron) veya eş zamansız (asenkron) öğretimde genel olarak dersin kredisine ve bunun gerektirdiği haftalık etkileşim saat ve yüküne bağlı kalınacaktır.

  5. - Laboratuvar, staj vb. yüz yüze toplantı veya takım çalışması gerektiren uygulama kredili kısımlar sonradan belirlenecek bir tarihte gerçekleşmek üzere uzaktan öğretime dahil edilmeyecektir.

  6. - Ara sınavlar dersi veren öğretim elemanlarının kararına bağlı olarak ödev, online quiz, proje şeklinde uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Bunlarla ilgili bilgi sizlere ilgili derslerin öğretim elemanları tarafından aktarılacaktır. Final sınavları ile ilgili düzenlemeler daha sonra gerçekleştirilecek değerlendirmelerle, sizlere duyurulacaktır.

  7. - Önceden belirtilen ödev, quiz vb. ders faaliyetleri devam edecektir.

Bu süreci olabilecek en az kayıpla atlatabilmemiz için üniversitemizin tüm bileşenlerinin, öncelikle en temel bileşen olan sizlerin, iyi niyet ve dayanışmayla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Lütfen, öğretim elemanlarımızın sizler için koşulların gerektirdiği şekilde ve acilen hazırladığı tüm ders süreçlerini özveriyle tamamlayın. Bu zor dönemi atlattığımızda, geriye bakıp tüm güçlüklere rağmen akademik hayatımızdan ve ODTÜ'lülükten büyük tavizler vermediğimizi görebilmemiz için iş birliği yapacağınızdan şüphe etmiyoruz.

Sağlığınız için gereken önlemleri titizlikle aldığınız, verimli günler diliyor; sizlerle yeniden sınıflarda bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.

Konuyla ilgili gelişmeleri size bildirmeyi sürdüreceğiz.