Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Disiplinler Arası Araştırmalar-Onur Taylan

Mevcut Elektrik Altyapısında Güneş Enerjili Sistemlerin Daha Etkin Kullanımı– Dr. Onur Taylan

ODTÜ Güneş ve Rüzgar Enerjisi (SWES) Araştırma Grubu

Fosil yakıt kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, fosil rezervlerinin azaldığından ve fosil yakıtların aşırı tüketiminin küresel ısınmaya etkilerinden de sıkça söz ediliyor. Bu yakıtların olumsuz etkilerini dikkate alan araştırmacılar, sürdürülebilir ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına yöneldiler. Verimli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin fosil yakıta alternatif olabileceğini düşünülüyor.

Ancak güneş enerjisi 'değişken' ve 'sürekliliği olmayan' bir enerji kaynağı. Bir başka deyişle, yer yüzeyine düşen güneş ışınımı miktarı hava açık olduğunda yüksek olmasına karşın bulutlu bir günde düşük değerlerdedir. Geceleri ise ışınım hiç yoktur. Güneş enerjisi santralleri bu nedenle, fosil yakıtlı geleneksel enerji santrallerinden farklı olarak, tüm elektrik ihtiyacını istenilen zamanda karşılayamayabilir. Dolayısıyla, dağıtılmış üretim ve enerji depolama sistemleri ile desteklenmedikçe fosil yakıtların yerini tamamen güneş enerjisine bırakması henüz söz konusu değildir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu (ODTÜ KKK) "Güneş ve Rüzgar Enerjisi Araştırma Grubu" üyesi Dr. Onur Taylan, bir grup araştırmacı ile birlikte, mevcut elektrik altyapısında güneş enerjili sistemlerin daha etkin kullanımına ilişkin çalışmalar sürdürüyor. Fotovoltaik ve güneş bacalı enerji santrallerini kapsayan bu çalışma, belirli bir noktada en düşük maliyetle en yüksek verimi sağlayan bu güneş enerjili sistemlerin boyutlarını belirlemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede öncelikle;

i) bölge bazında güneş enerjisi kaynaklarının,
ii) elektrik enerjisi üretim tahmin modellerinin,
iii) kullanımda olan güneş enerjisi sistemlerinin performanslarının

araştırılması gerekiyor. Bu araştırma için elverişli koşullar, örneğin; güneş enerjisi kaynaklarının belirlenmesi için gerekli güneş radyasyon ölçüm istasyonu, sayısal enerji üretim tahmin model ve yazılımları, ayrıca bu modelleri test etmek ve güneş enerjili sistemlerin perfomansını ölçmek için gerekli 1 MW fotovoltaik enerji santrali Kampus'da mevcut. Yönteme ilişkin çalışmaların tamamlanmasından sonra Dr Taylan ve grubu, daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya için güneş enerjili sistemlerin verimliliğini artırıcı yöntemleri (enerji depolama sistemleri, güneş enerjisi dağıtım sistemleri vb.) araştırmayı hedefliyor.

  

- Geçmişte yayınlanan ve kampusumuzda çalışmaları devam eden araştırma haberlerini okumak için tıklayınız.