Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Başvuru

Başvuru
 • Engelsiz ODTÜ KKK’nın hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerimiz;
  • Her akademik dönemin ilk iki haftası içinde Engelsiz ODTÜ KKK Başvuru Formunu doldurur.

  • Başvuru formuna ek olarak, başvuruya temel oluşturan sağlık raporunu temin eder.

  • O dönem aldığı derslerin isimlerini, kodlarını ve dersi veren öğretim üyelerinin isimlerini de içeren bir epostayı Engelsiz ODTÜ KKK’nın eposta adresine (nccdsoatmetu.edu.tr) gönderir.

   • Başvuru işleme alınması için formun tamamının doldurulması esastır.

   • Başvuru her dönem başında, akademik dönemin ilk iki haftasında, yapılır ve başvurular her dönem yenilenir. Geçici engel durumunda ise başvuru engelin ortaya çıktığı tarihten itibaren yapılabilir.

   • Başvuruya ek olarak tarihi geçerli ve yetkili kurumlardan alınmış sağlık raporu esastır. Geçici engel durumunda, engel yaratan koşulların devamı durumunda, rapor tarihinin bitiminde yeni raporun temini esastır. 

İşleyiş

 • Engelsiz ODTÜ KKK Birimi başvuruyu en kısa sürede değerlendirmeye alır ve en geç bir hafta içerisinde başvuru sahibi ile yüz yüze ya da çevrimiçi ön görüşme yaparak öğrencinin akademik hayatını eşit şartlar altında sürdürebilmesini sağlamak adına ihtiyaçlarını tespit eder.
   
 • Engelsiz ODTÜ KKK Birimi yapılan değerlendirme sonucunda Akademik Uyarlama Mektubu hazırlar ve öğretim üyelerine sunulmak üzere hazırlanan mektupları başvuru sahibi öğrenciye sunar. Öğrencinin imzasını alır.

   • Akademik Uyarlama Mektubu öğrencinin sağlık durumuna ilişkin bilgi içermez. Mektup, öğrenciye ders sırasında ve sınavlarda fırsat eşitliği sağlanması için Birim’in önerilerini içerir.

   • Akademik Uyarlama mektubu öğrencinin aldığı her bir dersin öğretim üyesine ve öğrencinin kayıtlı olduğu Program Koordinatörüne hitaben yazılır.

   • Akademik Uyarlama Mektubu’nda bahsedilen düzenlemeler öneri niteliğindedir. Önerilere ilişkin sorularınızla ilgili Engelsiz ODTÜ KKK Birimi’ne eposta ile ulaşabilirsiniz.

   • Akademik Uyarlama kapsamında düzenlemeler geriye dönük olarak geçerli değildir. O nedenle dönem başında en geç ders ekleme çıkarma süresinin sonuna kadar başvurunun yapılmış olması önerilir. Bununla birlikte, birimimiz akademik yılın her döneminde yeni kayıt kabul etmektedir. Yeni tanı alan ya da birimimizin sunduğu hizmetlerden faydalanmaya henüz karar vermiş öğrencilerin birimimize kaydolmalarını önemsemekteyiz. Fakat elbette ki belirlenen hizmetlerin uygulamaya konması için zamanında başvuru yapmak öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Başvuru yapan öğrenci, ders aldığı öğretim üyelerine şahsen Akademik Uyarlama Mektubunu en geç bir ay içinde ulaştırarak imzalarını alır. Uyarlamaların geçerli olabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin onayını ifade eden imzaları şarttır.
 • Öğrenci, kendisi ve öğretim üyesi tarafından imzalanmış Akademik Uyarlama Mektup’larının asıllarını Engelsiz ODTÜ KKK Birimi’ne ulaştırır.

   • Öğrencilerimizin kişisel verilerinin korunması amacıyla, Akademik Uyarlama Mektubu direkt olarak Birim’den öğretim üyelerine gönderilmez. Böylelikle öğrenci için gerekli görülen uygulamalar sadece öğrenci, birim ve öğretim üyesi tarafından incelenecektir. İlgili öğretim üyesi ve öğrenci Akademik Uyarlama Mektuplarının birer kopyasını, veri güvenliğini ihlal etmemek kaydıyla, alabilirler.

   • Akademik Uyarlama Mektubu öneri niteliğindedir. İlgili öğretim üyesinin imzası önerilere uymaya çalışacağının taahhüdüdür. Mektubun içeriği ve uygulamalar ile ilgili sorular ya da görüşler için Birim’in eposta adresine mesaj atılması önerilir.  

 • Engelsiz ODTÜ KKK Birimi başvuru yapan öğrenciler ve öğrencinin ders aldığı öğretim üyelerinin imzalarının olduğu Akademik Uyarlama Mektuplarını Birim’de gerekli veri güvenliği ve gizlilik koşullarını sağlayacak şekilde dosyalar.

 • Engelsiz ODTÜ KKK Birimi başvuruya istinaden yapılması gereken diğer düzenlemeler için aşağıdaki önlemlerin alınmasını destekler:

   • Not tutucu ve/veya ders partneri temini durumunda Yarı Zamanlı Öğrenci Asistanı Yönergesi prensiplerine uygun bir şekilde ilan verir ve başvurular içinde gerekli değerlendirmeyi yapar.
   • Eğitim ve öğrenim süreçlerinde fırsat eşitliğini sağlamak adına ilgili akademik ve idari birimlerle irtibat kurar ve gerekli düzenlemeler yapılması konusunda destek talep eder.
   • Akademik Uyarlama alan tüm öğrenciler diğer öğrenciler gibi ders ve sınav yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Dersin gereklerini yerine getirmeyen ve sınava girmeyen öğrencinin notu buna göre belirlenir. Diğer öğrenciler gibi sınava yeniden girme hakkı bulunuyorsa benzer uyarlamalar yeniden planlanır.