Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kültürel Çeşitlilik Beyanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu
Kültürel Çeşitlilik Beyanı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, yarım asırdan uzun bir süredir üniversitemizin temel karakterini oluşturan geniş kapsamlı entellektüel uğraşı geleneğini sürdürür.  Karşılıklı saygı ve yapıcı etkileşim ilkesine bağlı kampusumuz gücünü, bireylerin özgün bakış açılarını ve yaşam birikimlerini kucaklayan öğrenme deneyimlerinin paylaşılmasından alır.  Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen öğretim elemanları ve öğrencilerin farklı kültürel deneyimleriyle zenginleşen, akademik özgürlük ve disiplinlerarası bilimsel araştırma ilkelerine dayanan kucaklayıcı bir etkileşim ve öğrenme ortamına sahibiz.  Eğitsel ve sosyal etkileşimimiz, farklı kültürel deneyimlere sahip bireylerin paylaşımcı iletişimi ve birlikte keşfetme yaklaşımı ile zenginleşir.  Kültürel zenginliğe sahip kampus ortamında yapıcı etkileşimin ortaya koyduğu eğitim ve araştırma sorunlarını aşmak için gerekli kararlılığa sahibiz.  Karşılıklı kabul ve saygının benimsendiği bir ortamda birbirimizden ve birlikte öğreniyoruz.  Bizler akademik etik ve disiplin esaslarına uygun ortamı birlikte oluşturur; bu esaslara uygun davranışlarımızla, ODTÜ KKK'nın kuruluş amaç ve hedeflerini destekleyici bir güç oluştururuz.