Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Birim Hakkında

Birim Hakkında

Engelsiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Birimi kampüsümüzde öğrenim gören engelli öğrencilerin kampüsün olanaklarına eşit erişimini sağlamak, ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapmak ve akademik gelişimlerini eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda desteklemek amacı ile kurulmuştur.
Uluslararası sözleşmelerde engel, “diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımın önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluk” olarak tanımlanmaktadır.

Engelsiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Birimi’nin dayandığı sözleşme ve yönetmeliklere göre, “engel” kapsamında Asperger sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), görme yetersizliği, hareket güçlüğü, işitme yetersizliği, özgül öğrenme güçlüğü ve diğer engelleyici durumlar yer alır. Birim bu ve benzeri kalıcı ya da geçici engel durumlar karşısında akademik erişilebilirliği desteklemeyi hedefler.

Engelsiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Birimi, engellilik durumu raporlanmış öğrencilerin ders işlenişinde ve sınavlarda dezavantajlı durumda olmasının önüne geçmek amacıyla, öğretim üyelerine sunulmak üzere “Makul Uyarlama Mektubu” hazırlanmasını, ilgili öğrencilere gereği halinde not tutucu, ders partnerliği hizmetleri verilebilmesini koordine edebilmeyi ve öğrencilerin ders materyallerinin erişilebilir hale getirilmesini desteklemeyi hedefler. Birim, gizlilik, gönüllülük, saygı, akademik fırsat eşitliği, erişilebilirlik, geri bildirime açıklık ve sorumluluk ilkeleri ile hareket eder.

Engelsiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Birimi, ODTÜ Ankara Kampüsü’nde 1998 yılında başlatılan Engelsiz ODTÜ Projesi’nin sonucu olarak 2004’te kurulan Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü’nün devamı niteliğinde 2011’de kurulan Engelsiz ODTÜ Birimi ile koordineli olarak çalışır.
Engelsiz ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Birimine görüşleriniz ve önerileriniz için nccdsoatmetu.edu.tr adresine e-posta göndererek ulaşabilirsiniz.