Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Etik Değerler

AKADEMİK ETİK DEĞERLERİ*

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğrencilerini insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı bireyler olarak topluma kazandırmayı temel ilkelerinden birisi olarak belirlemiştir.
Bu bağlamda, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinin aşağıdaki akademik etik değerleri benimsemeleri ve bu değerleri kendilerine ilke edinmeleri beklenir.

1) Öğrenciler derslerin tüm gerekliliklerini kendileri yaparlar.
2) Öğrenciler kopya çekmezler veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.
3) Öğrenciler başkalarına kopya çekmekte veya akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmakta yardım etmezler.

Akademik etik değerlere uymayan davranışlar aşağıdaki ana başlıklara ayrılabilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

1) Kopya: Aşağıdaki davranışlar kopya kabul edilir, ancak kopya bunlarla sınırlı değildir.

a. Sınavlarda bir başkası ile bilgi alışverişinde bulunmak,
b. Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak (örneğin hesap makinasına veya sıraya bilgi (formül, metin vb.) yazmak, kullanılan tablo ve kitaplara ek bilgi yazmak gibi),
c. Grup çalışmasına izin verilmeyen ödevlerde, projelerde ve raporlarda başka öğrencilerle beraber çalışmak (Ortak çalışma fikir alışverişinin ötesine geçmemeli; ödevde, projede ya da raporda yapılan “iş” tümüyle öğrenciye ait olmalıdır),
d. Bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını ya da sadece bir kısmını bir başka öğrenciden ya da bir kaynaktan (kitap, internet, makale gibi) alıp, kendi yapmış gibi sunmak,
e. Daha önceden notlandırılmış bir ödevin, projenin, staj raporunun veya laboratuvar raporunun tamamını veya belli bir parçasını bir başkasından alıp, kendi yapmış gibi sunmak.

2) Aldatma: Aşağıdaki davranışlar aldatma kabul edilir, ancak aldatma bunlarla sınırlı değildir.

a. Bir sınava veya laboratuvar çalışmasına başka bir kişinin yerine girmek; ya da bir başkasının kendi yerine bu çalışmalara girmesini sağlamak,
b. Yoklama alınan derslerde bir başkasının yerine imza atmak, ya da bir başkasının kendi yerine imza atmasını sağlamak,
c. Deney veya anket yoluyla toplanan veya başka bir kaynaktan alınan veriyi değiştirerek kullanmak,
d. Kuramsal, deneysel veya ampirik bir analizin sonuçlarını doğru aktarmamak
e. Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek.

3) Aşırma: Bir kişinin başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanması ve kendi görüşü gibi sunmasıdır.(**) Aşağıdaki davranışlar aşırma kabul edilir:

a. Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak,
b. Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden ve tırnak içine almadan kullanmak (örneğin “kes-yapıştır” yoluyla),
c. Bir kaynağı, sözcüklerini değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak.
d. Başka insanların fikirlerini, fikir sahiplerini kaynak göstermeden kullanmak.

Akademik etik değerlere aykırı davranışlarda bulunanlar, üniversite tarafından; “Uyarma”dan başlayıp “Okuldan atılma”ya kadar varabilecek disiplin cezalarına çarptırılabilirler.

(*) ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden Zafer Dursunkaya, Derek Baker, Buğra Koku, Eren Musluoğlu, Elif Dirgin, Özgür Bayer, Tahsin Çağrı Şişman ve Doruk Özdemir’den oluşan bir çalışma grubunun yazdığı metinden uyarlanmıştır
(**) Bu kısım ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü – www.fbe.metu.edu.tr'den uyarlanmıştır.
Kaynaklar: (www.oidb.metu.edu.tr), (www.fbe.metu.edu.tr), (www.me.metu.edu.tr)