Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Vizyonumuz, Misyonumuz

VİZYONUMUZ

ODTÜ Spor ve Rekreasyon Müdürlüğü. Modern spor tesislerimizde, bilimsel spor ve yönetim bilgileri ile etkinlikler, turnuvalar ve organizasyonlar hizmetleri sunarken, spora, sporcuya ve katılımcıya olumlu etkileri ile örnek olarak görülecektir.

MİSYONUMUZ

Organize sporlar, rekreasyonel sporlar ve eğlence sporları ile öğrencilerin ve personelin performans değerlerini belirlemek-geliştirmek, takım içinde rol alma becerisini geliştirmek, stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirmek , hangi düzeyde olursa olsun katılanların duygu düşünce ve davranışları üzerinde etkili olan spor faaliyetlerinin planlı olarak yapılmasını sağlayarak zorunlu etkinliklerin ve işlerin ardından fiziksel ve zihinsel olarak yeniden yapılanmalarını , kişilik gelişimi sağlayan, toplumsallaşma aracı olan sporu faydalı bir alışkanlık olarak yaşam öğelerinin biri haline dönüşmesini ve davranışlarına eklemelerini sağlamaktır.

Spor Takımları ve Spor Toplulukları oluşturarak, ODTÜ’nün canlı bir kurum olarak kalması için gerekli olan birlik ve beraberlik ruhunun yaratılmasını, benimsetilmesini, öğrenciye kendini gösterme ve sportif becerilerinden ötürü onaylanma fırsatı sunularak geliştirilmesini, topluma yetişkin bireyler olarak katılmak için gerekli olan özgüven, sorumluluk, başarı kazanma hislerinin geliştirilmesini, spor takımlarının örnek davranış ve tutumları ile çevrenin desteğini alarak üniversite tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlamaktır.