Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yönetim

Yabancı Diller Okulu Yönetimi & Akademik Kurulu

 

Filiz Korkmaz Odabaşı
Yabancı Diller Okulu Müdürü

Lisans: ODTÜ

Yüksek Lisans: European University of Lefke (in progress)

Hüseyin Hoca

İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü

Lisans: Coventry University, UK
Yüksek Lisans: University of Surrey, UK

Seyhan Özmenek
Modern Diller Programı Koordinatörü

Lisans: Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi (in progress)

Eda Dumrul Tüm
İngilizce Hazırlık Programı Temsilcisi
Lisans: METU
Rana Şenol
Modern Diller Programı Temsilcisi
Lisans: University of Pittsburgh
Yüksek Lisans: The New School University; Palmer School of LIS

Göksu Aksoy.
Sekreter

İletişim: +90 392 661 2800
gaksoyatmetu.edu.tr

 

Yabancı Diller Okulu Akademik Kurulu, İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü, Modern Diller Programı Koordinatörü ve tam zamanlı YDO öğretim görevlileri tarafından seçilen iki öğretim görevlisinden oluşur. Kurul başkanlığını YDO müdürü yürütür. YDO Akademik Kurulu, İngilizce Hazırlık Programı ve Modern Diller Programının eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu ve uygulanmasını denetler ve önerilerde bulunur. Bu eğitim faaliyetlerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ilişkin kararları alır. Kurul, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü'ne bu konularda hem mevcut düzenlemelere atıfta bulunarak hem de revize ederek görüş bildirir. Akademik Kurul tarafından yürütülen başlıca işler şunlardır:
• Yeni öğretim görevlilerinin işe alınması
• Öğretim görevlilerinin terfi başvuruları
• Öğrencilerin yıllık izin başvurusu
• YDO'da araştırma yapmak için yapılan başvuruların değerlendirilmesi
• Öğretim görevlilerinin bilimsel toplantılara katılımının değelendirilmesi