Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

İŞLETME PROGRAMINA HOŞ GELDİNİZ

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İşletme programının amacı, işletme biliminin tüm işlevsel alanlarına hâkim, hızla değişen koşullar altında öngörüsü ile öne çıkacak ve rekabetçi piyasa ortamında aranan yöneticiler yetiştirmektir. İşletme; hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden ve yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır. İşletmeciler yeni ekonomi ve bilgi toplumunu anlamak, yorumlamak ve bu yeni yapı içinde kurumları yönetmek ve rekabet edebilir olmak zorundadır. ODTÜ Kıbrıs İşletme programı, öğrencilerini işletmeciliğe çok geniş bir entelektüel kültür altyapısı ile hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz işletmeciliğin temel alt alanlarındaki derslere ek olarak diğer ekonomik ve idari bilimlerin de temel derslerini almaktadır. Öğretim üyelerimiz ve alanında uzmanlaşmış uygulayıcıların yürüttüğü seçmeli dersler ise öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarını ve iş hayatına hazırlanmalarını sağlamaktadır.

Küreselleşen modern dünyada girişimciliğin, çok uluslu ekonomik yapılanmaların ve yeni yönetim modellerinin etkisi gittikçe artmaktadır. Bu durum işletme mezunlarının çok farklı kurumlarda, çok çeşitli pozisyonlarda ihtiyaç duyulan elemanlar olmasına yol açmaktadır. ODTÜ Kıbrıs İşletme programı mezunları alan bilgisine hakimiyetleri, entelektüel birikimlerinin zenginliği ve ODTÜ diplomasının prestiji ile dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Mezunlarımızın öncelikli iş alanı yöneticilik pozisyonlarıdır. ODTÜ Kıbrıs İşletme programının alan bilgisine ek olarak ekonomik ve idari bilimleri de içermesi, mezunlarımızın yönetici pozisyonları için aranan adaylar olmasını sağlamaktadır. Mezunlarımızdan bir kısmı işletme alanında, pek çoğu büyük küresel kuruluşlarda çalışırken bir kısmı da daha küçük ölçekli firmalarda veya aile şirketlerinde görev yapmaktadır. Aldığı eğitim ile girişimcilik yolunu seçerek kendi firmalarını kuran mezunlarımız da bulunmaktadır. Alanında lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlarımız ise eğitim almak istedikleri rekabetçi okullardan kabul almaktadır.

Bireyin geleceğini biçimlendirecek üniversite ve bölüm tercihi aşamasında akla pek çok soru geldiğinin farkındayız. Bu sorulardan ilk akla gelenleri sizin için cevapladık:

İşletme nedir?

Neden İşletme?

Neden ODTÜ Kıbrıs'ta İşletme?

Uluslararası ekonomik ilişkiler ve yeni yönetim modelleri ile biçimlenen modern dünyayı derinlikli şekilde anlayan, yönetmeye ve biçimlendirmeye yetkin bir işletmeci olarak bu rekabetçi alanda iddialı bir kariyer kurmak istiyorsanız sizi ODTÜ Kıbrıs'a bekliyoruz.

İşletme nedir?

İşletme, özel sektör ve kamu kurumlarının değişen çevre koşullarına uyum sağlayarak verimli ve karlı bir şekilde yönetilmelerine ilişkin esasları inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı finans, muhasebe, nicel analiz, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında bilgi ve beceriler geliştirilmesi için çalışır. İşletme öğrencileri, gelecekte karşılaşacakları karmaşık sorunlarla başa çıkabilecek ve kurumlarının ihtiyaç duyacağı yeni modelleri geliştirebilecek donanıma sahip başarılı yöneticiler olarak mezun olurlar.

Neden İşletme?

Günümüzün rekabetçi koşullarında tek bir alanda yetkin olmak, bireyin kariyerine iddialı bir başlangıç yapması için yeterli değil. Günümüzde işletmeler aynı anda pek çok görevi yetkinlikle yerine getirebilecek, sıra dışı düşünen, kriz yönetebilen ve entelektüel bireyleri bünyesine katmak için çalışıyor. İşletme programı da tam bu yetkinliklere ve özelliklere sahip mezunları yetiştirmeyi amaçlıyor. Günümüzün rekabetçi ekonomik ortamında yöneticilerin görevi, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde işletmeye yol göstermek ve hedeflere ulaşılabilmesi için işletmenin mevcut kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayacak modelleri geliştirmektir. Bu süreçte karşılaşılan problemlere farklı açılardan yaklaşılması ve değişen koşullar yakından izlenirken bir kararın olası tüm etkilerinin de dikkate alınması, işletme için büyük önem taşır. İşletme yönetiminde başarılı olmak için yöneticiler, çok çeşitli alanlarda geniş bilgiye ve işletme biliminin fonksiyonel alanlarında uzmanlık bilgisine sahip olmalıdır. Bu beklentileri karşılayacak kapasitede mezunlar yetiştirmek İşletme programının sorumluluğudur.

Neden ODTÜ Kıbrıs'ta İşletme?

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İşletme ve İşletme SUNY lisans programı, verdiği geniş kapsamlı eğitimle öğrencilerini işletmecilik kariyerlerine mükemmel şekilde hazırlamaktadır. Programımızın içeriği, İşletme biliminin fonksiyonel alanlarında öğrencilerimize sağlam bir altyapı kazandıracak ve diğer ekonomik ve idari bilimlerin temel derslerini kapsayacak şekildedir. Ayrıca, program kapsamında yer alan çok sayıda seçmeli ders ile öğrencilerimiz ilgi alanlarında uzmanlaşma olanağı bulur. Öğrencilerimiz, çok yönlü bir işletme eğitimi için gerekli olan teorik ve pratik güncel bilgilerle donatılır. Eğitim kadromuz, yüksek akademik vasıflarının yanı sıra sektör tecrübesine de sahip. Kadromuzun birikimi, ODTÜ Kıbrıs İşletme programının eğitimini benzersiz kılar.