Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Genel Psikoloji Yandal Programı

GENEL PSİKOLOJİ YAN DAL PROGRAMI

Psikoloji, insan ve hayvanların zihinsel ve davranışsal süreçlerini inceler. Genel Psikoloji Yan Dal Programı tüm disiplinlerden öğrencilere insan davranışının bilimsel olarak incelenmesi konusunda eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı anlamda psikolojinin belli başlı ekol ve yaklaşımlarına aşina olmaları beklenmektedir.

Yan Dal Programını Tamamlama Koşulları

Öğrenciler, aşağıdaki üç kategorinin her birinden en az bir derse kayıt yaptırmalıdır. Kalan krediler, bu kategorilerde listelenen dersler veya yan dal programı koordinatörü tarafından uygun görülen dersler alınarak tamamlanabilir. Ders kategorileri; seçmeli dersin mevcut olup olmadığını, doğasını ve psikolojideki genel gelişmeleri yansıtacak şekilde her akademik yılda gözden geçirilecektir.

Seçmeli derslerde asgari kredi miktarı : 21 kredi
Zorunlu dersler için kredi miktarı: 3 kredi
Asgari toplam kredi miktarı: 24 kredi

Compulsory Courses* 

Code Course Name Credit

PSYC100

General Psychology

3

Elective Courses                                                              

Code Category 1 Credit

PSYC221

Developmental Psychology – I

4

PSYC222

Developmental Psychology – II

4

PSYC251

Social Psychology – I

3

PSYC252

Social Psychology – II

3

PSYC355

Industrial Psychology

4

PSYC331

Testing & Measurement in Psychology

4

 

Any other PSYC course deemed suitable in this
category by the minor program coordinator.

 

                                                                                

Code Category 2 Credit

PSYC340

Theories of Personality

4

PSYC342

Psychopathology

4

PSYC442

Clinical Psychology

4

PSYC449

Introduction to Health Psychology

3

PSYC200

Ethics in Research & Practice of Psychology

2

 

Any other PSYC course deemed suitable in this
category by the minor program coordinator.

 

                                                                                

Code Category 3 Credit

PSYC281

Experimental Psychology – I: Learning

3

PSYC284

Experimental Psychology – II: Cognition

4

PSYC374

Biological Psychology

4

 

Any other PSYC course deemed suitable in this
category by the minor program coordinator.