Ana Sayfa
"BİZLER DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Psikoloji

Psikoloji Programına hoşgeldiniz...

 

Psikoloji kısaca zihin ve davranışı anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Psikoloji, davranışı, beyin seviyesinden, grup içi dinamiklere, doğumdan yaşlılığa kadar olan gelişimsel meselelere, romantik ilişkilerden, iş yeri ilişkilerine, pilot ve sürücülerin karar verme mekanizmalarından tüketici tercihlerine kadar akla gelebilecek olan her boyutta inceler. Psikoloji bilgisi nöropsikoloji laboratuvarları, klinikler, insan kaynakları bölümleri, uçuş ve sürücü simülatörleri, huzurevleri ve anaokulu gibi daha pek çok alanda uygulamaya konulan bir bilgidir.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji Programı

Kampusumuzdaki lisans programı temel olarak öğrencilere psikolojinin ana dalları ile ilişkili teorik ve uygulamalı becerileri kazandırmayı hedefler. Müfredattaki zorunlu dersler sosyal, klinik, deneysel, gelişim, endüstriyel/örgüt ve sağlık gibi temel teorik ve uygulamalı alanların yanı sıra psikolojide bilgi ediniminde kullanılan metotların eğitimini kapsamaktadır. Zorunlu derslere ek olarak, müfredatta 15 seçmeli ders yer almaktadır. Bunlardan sekizi psikoloji alanında alınması gereken ve öğrencilere ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi ve beceriyi sunmayı hedefleyen derslerdir. Diğer seçmeli dersler ise ekonomi, sosyoloji ve felsefe gibi psikoloji ile ilişkili alanları öğrencilere tanıtmanın yanı sıra, sanat ve yabancı dil gibi alanlarda da ilgi ve becerilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Geniş bir yelpazede sunulmaya çalışılan bu seçmeli dersler, genel anlamda, lisans öğrencilerine, lisans eğitimi sonrası hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini belirlemede yardımcı olmaları ve psikolojinin disiplinlerarası özelliğini tanıtmak için müfredatta yer almaktadırlar.

Misyon

Psikoloji lisans programı ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde 2006'da kurulmuş olup, 2006-2007 eğitim öğretim döneminde ilk kez öğrenci kabul etmiştir. ODTÜ KKK psikoloji lisans programı öğrencilere psikoloji bilimi hakkında temel bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Programdaki zorunlu dersler, öğrencilere psikolojinin temel alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri/örgüt psikolojisi, fizyolojik psikoloji, sağlık psikolojisi) hakkında bilgileri kazandırmayı hedeflerken, aynı zamanda psikolojik araştırmalarda kullanılan bilimsel yöntemleri de tanıtır. Lisans öğrencileri zorunlu derslere ek olarak 13 adet seçmeli ders alırlar. Bu derslerin altı tanesi bölüm içi seçmeli ders olup öğrencilere psikolojinin ilgi duydukları alanlarında daha derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmaları konusunda yardımcı olur. Bölüm dışı altı seçmeli dersin amacı ise öğrencilere psikoloji biliminin ilişkili olduğu diğer bilimleri (örn. sosyoloji, felsefe, ekonomi) tanıtmak ve psikoloji biliminin disiplinlerarası yönünü vurgulamaktır. Lisans programı sunduğu olabildiğince geniş seçmeli ders yelpazesi ile bir yandan öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarında uzmanlaşma fırsatı tanırken diğer yandan da sosyal bilimlerin, özellikle de psikolojinin, disiplinler arası doğasını tanıtmakta yardımcı olur.

Kariyer Olanakları

Psikoloji lisans programından mezun olanlar kamu ve özel sektörde, aralarında hastaneler, insan kaynakları departmanları, reklam firmaları, danışma merkezleri, araştırma enstitüleri, anaokulları, huzurevlerinin de bulunduğu pek çok kuruluşun yanı sıra devlete bağlı kuruluşlarda da idari ve araştırmacı pozisyonlarında iş bulabilirler. Mezunların hangi seviyede ve ne sorumlulukta iş bulabilecekleri doğal olarak lisansüstü seviyede yapılacak olan eğitim ve elde edilecek niteliklerle (özellikle klinik, endüstriyel/örgüt, psikoterapi gibi uygulamalı alanlarda) daha farklılık göstermektedir. Bu nedenle programdan mezun olanların çoğu ilgi duydukları alanda yüksek lisans programlarına devam etmekte, bir kısım mezun da akademisyen olmak amacıyla doktora seviyesinde eğitim almaktadırlar.