Ana Sayfa
"BİZLER DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

İşletme

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

İşletme Programına hoşgeldiniz…

İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, karlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel işletmecilik kavramlarına dayanır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İşletme ve İşletme SUNY Lisans Programı, işletme biliminin tüm işlevsel alanlarına hakim, en son gelişmeleri takip eden yöneticiler yetiştirmek için çalışır.

İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden, yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır. İşletmeciler "yeni ekonomi" ve "bilgi toplumunu" anlamak, yorumlamak ve bu yeni yapı içinde kurumları yönetmek ve rekabet etmek durumundadır.  ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İşletme ve İşletme SUNY Lisans Programı, öğrencilerini işletmeciliğe çok geniş bir genel kültür altyapısıyla hazırlamaktadır. Öğrencilere işletmeciliğin temel alt alanlarındaki derslere ek olarak diğer iktisadi ve idari bilimlerin de temel dersleri verilmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve alanında uzmanlaşmış uygulayıcıların yürüttüğü seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaları ve iş hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

Lisans programımızda eğitim gören öğrenciler, ODTÜ öğrencisi olmanın sağladığı geniş imkanların yanı sıra, programın sağladığı özel sosyal ortamdan ve çağdaş eğitim olanaklarından da yararlanabilmektedir. Programımız, eğitimde yaygın bilgisayar kullanımına yer vermekte ve bu konudaki öncülüğünü sürdürmektedir. Çağdaş işletmecilik eğitiminin gerektirdiği ve koşullara uygun olarak düzenlenen programda, öğrencilere sağlam bir yöneticilik ve işletmecilik temeli verilmektedir.

Misyon

Isletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluslarinin degisen çevre kosullarina uyum göstererek etkin, karli ve verimli bir sekilde yönetilmelerine yönelik esaslari kapsayan bir bilim dalidir. Bu bilim dali, isletmelerde amaçlarin dogru olarak saptanmasi ve gerçeklesmesi, kaynaklarin etkin kullanimi, strateji ve degisim yönetimi, örgüt gelistirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynaklari yönetimi ve yönetim bilisim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel isletmecilik kavramlarina dayanir. Bu bilgi donaniminin seçmeli dersler ile tamamlanmasiyla hizla degisen kosullar altinda gerekli öngörü ile çalisabilecek ve is pazarinda aranan yöneticiler ortaya çıkacaktır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKK) İşletme Lisans Programı, işletme biliminin tüm işlevsel alanlarına hakim, hızla değişen koşullar altında gerekli öngörü ile çalışabilecek ve iş pazarında aranan yöneticiler yetiştirmek için çalışır. İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden, yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır. İşletmeciler “yeni ekonomi” ve “bilgi toplumunu” anlamak, yorumlamak ve bu yeni yapı içinde kurumları yönetmek ve rekabet etmek durumundadır. ODTÜ KKK İşletme Lisans Programı öğrencilerini işletmeciliğe çok geniş bir genel kültür altyapısıyla hazırlamaktadır. Öğrencilere işletmeciliğin temel alt alanlarındaki derslere ek olarak diğer iktisadi ve idari bilimlerin de temel dersleri verilmektedir. Tam zamanlı öğretim üyeleri ve alanında uzmanlaşmış uygulayıcıların yürüttüğü seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaları ve iş hayatına hazırlanmaları sağlanmaktadır.

İş Olanakları

Bu programın mezunları sadece işletmeciliğin değil, aynı zamanda tüm iktisadi ve idari bilimlerin altyapısına sahip olacaktır. Bu bilgi donanımının seçmeli dersler ile tamamlanmasıyla hızla değişen koşullar altında gerekli öngörü ile çalışabilecek ve iş pazarında aranan yöneticiler ortaya çıkacaktır.

Lisans Programı mezunları aldıkları eğitim programının doğası gereği, Türkiye ve KKTC’de çeşitli sektörlerde iş bulma olanağına sahiptirler.  Mezunlarımız özel sektörde satın alma, pazarlama, üretim planlama, bilgi sistemleri, finansman ve insan kaynakları gibi birimlerde işe girebilirler; özel söktürün yanı sıra kamu kuruluşlarında da uzman ve yönetici olarak çalışma olanağı da bulabilirler. Bunlara ek olarak, kendi işlerini kurmak isteyen mezunlarımız gerekli lisans eğitimleri sırasında gerekli girişimcilik yetenekleri ile donatılacaktır. Lisansüstü eğitime yönelmek isteyen mezunlarımız ise yurt dışında veya yurt içinde eğitimlerini sürdürebilecektir.