Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

Endüstri Mühendisliği, insan ve kıt kaynaklar içeren belirli bir amaca yönelik sistemlerin tasarlanması, planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve yürütülmesiyle ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Endüstri Mühendisliği örgütlü insan aktivitelerini çalışır ve sosyo-ekonomik sistemlerde değer yaratabilecek mühendisler yetiştirir. Endüstri Mühendisliği, matematik, fen ve sosyal bilimlerin yanında mühendislik analiz ve tasarımında uzmanlaşmış olmayı gerektirmektedir. Endüstri Mühendisliği lisans programı, genelde nicel ve nitel araştırma yöntemlerini, özelde ise istatistiksel analiz ve matematiksel modelleme kullanarak gerçek hayat problemlerini çözmek ve sistem tasarlamak için, sistem düşüncesine dayanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Endüstri Mühendisliği Programları Türkiye’de ve Dünya’da uzun yıllardır tercih edilirliliğini korumakta ve mezunlarına cazip iş olanakları sunmaktadır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Endüstri Mühendisliği lisans programı, mezunlarının

1. Geniş bir yelpazede yer alan çeşitli örgütlerde endüstri mühendisliği uygulama ve araştırmasında başarılı kariyerlere sahip olmalarını ve

2. Sistem yaklaşımı ve bilimsel sorgulamayı kullanarak, örgütlerde sorun çözme ve sistem tasarımında liderlik göstermeleri ve aktif katılımda bulunmalarını hedeflemektedir.