en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yaz Stajı

Mühendislik Lisans Programları

Yaz Stajı

Programdan mezun olabilmek için gerekli stajlar ve bu stajların yapılacağı kurum ve kuruluşlar ile bu konudaki düzenlemeler şu şekildedir:

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programından mezun olabilmek için öğrencilerin 2. yarıyılın sonunda ASE 200, 4. yarıyılın sonunda ASE 300 ve 6. yarıyılın sonunda ASE 400 stajlarını tamamlamaları ve bu stajlarının sonunda hazırlayacakları staj raporlarının bölüm tarafından kabul edilmesi zorunludur.

Öğrenciler ASE 200 stajını birinci sınıfın sonunda model uçak sertifikası vermeye yetkili bir kurum tarafından herkese açık olarak düzenlenmekte olan bir haftalık model uçak kurslarının herhangi birine katılarak gerçekleştireceklerdir. Bu tür model uçak kursları dünyanın her yerinde mevcut bulunduğundan Uluslararası öğrenciler de kendi ülkelerinde takip edecekleri benzer içerikli bir kurs ile bu koşulu sağlayabileceklerdir.

ASE 300 stajında, öğrencilerin TAI, Türk Hava Kuvvetlerine ait Hava İkmal ve Bakım Merkezleri, Roketsan, Aselsan, Havelsan, Tübitak SAGE, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu gibi bir Havacılık ve Uzay kuruluşunda 4 hafta (20 çalışma günü) süresince bizzat çalışmaları gerekmektedir. Her ne kadar bir staj yeri bulmak öğrencilerin sorumluluğunda ise de, ODTÜ KKK Havacılık ve Uzay Programı, öğrencilere uygun staj yerleri ayarlanmasına yardımcı olacaktır.

ASE 400, toplam 4 haftalık (20 çalışma günü) bir süre içinde öğrenciyi işletme ve yönetim konularında eğitmeye yönelik bir staj dersidir. Öğrenciler bu stajlarını isterlerse havacılık ve uzay konusunda çalışmalar yapılan bir kuruluşta, isterlerse idari işleyişini izleyebilecekleri herhangi bir sanayi kuruluşunda yapabilirler. Bu geniş spektrum nedeniyle öğrencilerin bu son stajları için kendilerinin uygun bir yer bulmaları beklenmekle birlikte, diğer mühendislik programlarında yapıldığı gibi, ilgili kuruluşlardan kontenjanlar temin edilerek başvuruda bulunan öğrencilere başarı kriterlerine ve tercihlerine göre staj yerleri de tahsis edilebilecektir.