Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yaz Stajı

Mühendislik Lisans Programları

Yaz Stajı

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4. yarıyılın sonunda INE300 ve 6. yarıyılın sonunda INE400 stajlarını tamamlamaları ve bu kapsamda sunacakları raporların kabul edilmesi zorunludur.

INE 300 stajı, öğrencinin imalat yapılan bir kuruluşta 4 hafta (20 çalışma günü) süresince imalat sistemiyle ve süreçleriyle ilgili detaylı gözlemlerde bulunmasını ve bu gözlemleri staj kılavuzunda belirlenen içeriğe göre bir staj raporu olarak sunmasını gerektirir.

INE 400 stajında, öğrencinin üretim yapılan bir kuruluşta 6 hafta (30 çalışma günü) süresince üretim süreçleriyle ilgili detaylı gözlemlerde bulunması ve bir Endüstri Mühendisliği problemini belirlemesi, tanımlaması, formüle etmesi ve bir çözüm metodolojisi sunması beklenmektedir. Öğrencinin yaptığı stajla ilgili olarak staj kılavuzunda belirlenen içeriğe göre bir staj raporu sunması gerekir.