Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Misyon ve Amaçlar

Mühendislik Lisans Programları

Misyon

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programının misyonu, ilgili lisans programlarının mezunlarını yeni teknolojiler, gelişmekte olan araştırma alanları, endüstri ve toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak daha ileri düzeyde eğitmek ve belli bir alanda derinleşmelerini sağlamaktır.

Amaçlar

Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programının başlıca amacı mezunlarına bilgi ve teknolojinin en güncel gelişmelerini de kapsayan bir eğitim vermek ve onlara günümüz teknoloji ve endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda belli bir alanda uzmanlık sağlamaktır. Lisansüstü dersler, öğrencilerin tez projelerinde ve mesleki kariyerlerinde karşılaşacakları birçok sorunu anlama ve çözme çabalarını kolaylaştıracak sağlam bir zemin oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler aldıkları derslerle alanlarında daha geniş bir bilgi sahibi olabilecekler, yaptıkları tez çalışması ile de belli bir alanda derinlemesine araştırma yapmayı öğreneceklerdir.