Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Araştırma

Mühendislik Lisans Programları

Araştırma


ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makina Mühendisliği Programı'nda yürütülen araştırma alanları aşağıda özetlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi ve en son yayınlar, ilgili öğretim üyelerinin profil sayfalarında bulunabilir.

Araştırma alanları:

 

Biyomekanik

Biyomekanik, canlı varlıkların ya da organizmalar tarafından üretilen canlı olmayan varlıkların, yasalar ve mekanik yöntemleri yoluyla yapısı, hareketleri ve işlevlerinin incelenmesidir. Biyomekanik; spor biyomekaniği, kas-iskelet sistemi ve ortopedik biyomekanik, klinik biyomekanik, ergonomi, rehabilitasyon, yürüyüş analizi ve yaralanma biyomekaniği gibi alt alanları temsil eden geniş bir disiplindir. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makina Mühendisliği Programı, sporun biyomekaniği, yürüme analizi, yaralanma biyomekaniği, yumuşak doku modellemesi ve çarpışmaya dayanıklılık konularında deneyimleri bir araya getiriyor ve araştırmaları yürütüyor. Araştırma projelerinin büyük çoğunluğu, deneysel çalışma ile birlikte hesaplamalı modelleme ve analiz içerir.

Alanla ilgili öğretim üyeleri:
Doç. Dr. Volkan Esat
Dr. Öğr. Üyesi Ali Berk Baştaş

sayfa başı

Hesaplamalı Yöntemler ve Benzetim

Karmaşık mühendislik uygulamalarının tasarımı ve geliştirilmesi, çeşitli koşullar için istenilen sonuçların değerlendirilmesini gerektirir. Hesaplamalı yöntemler, deneysel geliştirme yöntemlerine yardımcı olması için uygun maliyetli bir çözüm sunar. Karmaşık fiziksel sistemler için mevcut hesaplama yöntemlerinin / modellerinin yeteneklerini genişletmek; doğruluğunu arttırmak ve maliyetlerini düşürmek için çok önemlidir. Optimizasyon ve parametrik çalışmalar, sayısal simülasyonlar aracılığıyla mevcut uygulamalarda daha iyi tasarımlara ve iyileştirmelere yardımcı olur. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nda hesaplamalı yöntemler ve benzetim grubu ısı transferi, mekanik, dinamik sistemler, hesaplamalı akışkanlar mekaniği gibi temel makina mühendisliği alanlarında aşağıdaki hususlara odaklanmaktadır:

  1. Yeni mühendislik modelleri ve simülasyonlarının geliştirilmesi
  2. Çeşitli mühendislik uygulamalarının tasarım ve geliştirilmesine yardımcı olmak için mevcut modellerin kullanılması

Alanla ilgili öğretim üyeleri:
Doç. Dr. Volkan Esat
Dr. Öğr. Üyesi Ali Atashbar Orang
Doç. Dr. Onur Taylan

sayfa başı

Enerji Çevrimi, Yönetimi ve Depolanması

Bütün kaynaklarda geçerli olduğu üzere enerji kaynaklarının da verimli kullanımı, tüm mühendislik uygulamaları için çok önemlidir. Yenilenebilir / yenilenemez bir enerji kaynağından güç üretilmesi, üretilen gücün hemen kullanılması ya da daha sonra kullanılmak üzere depolanması, farklı ölçeklerdeki sayısız mühendislik uygulamalarında temel araştırma problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bileşen veya sistem düzeyindeki tasarımlar ve analizler, sistemlerin genel enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Bu, geleneksel enerji sistemlerinde kaynağın daha iyi kullanılmasına yardımcı olur ve yenilenebilir enerji sistemlerinde talep ve arz arasında daha iyi bir uyum sağlar. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makina Mühendisliği Programı Enerji Çevrimi, Yönetimi ve Depolaması Grubu, temel makine mühendisliği alanlarında aşağıdaki hususlara odaklanmaktadır:

  1. Bileşen veya sistem seviyesinde yeni mühendislik modellerinin geliştirilmesi
  2. Mevcut modellerin kullanılarak sistemlerin boyutlandırılması ve enerji depolama sistemlerinin etkilerinin analiz edilmesi
  3. Geleneksel ve yenilenebilir enerji dönüşüm sistemlerinin eş zamanlı kullanılması

Alanla ilgili öğretim üyeleri:
Doç. Dr. Murat Sönmez
Dr. Öğr. Üyesi Ali Berk Baştaş
Dr. Öğr. Üyesi Ali Atashbar Orang
Doç. Dr. Onur Taylan

sayfa başı

İleri Malzeme ve Kompozitlerin Mekaniği ve İmalatı

İleri malzemeler; çağdaş, yenilikçi ve çok yönlü olan malzemeler olup üstün özellikleri ile geleneksel malzemelerden daha iyi performans gösterirler. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için ilerleyen teknolojilerde önemli bir rol oynuyorlar. İleri malzemelerin kullanımının yanı sıra, sürdürülebilir üretim uygulamaları olumsuz çevresel etkileri en aza indirmek, enerji ve doğal kaynakları korumak ve çalışanların, toplumun ve ürünlerin güvenliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Bir örnek olarak, karbon nanotüpleri (KNT'ler) ender malzeme özelliklerini sergileyen üstün mühendislik malzemelerinden biridir. Karbon nanotüpleri, gelişmiş mekanik özelliklere sahip hafif yapılar elde etmek için bir polimer kalibina gömülür ve Karbon Nanotüp Takviyeli Polimer (KNTTP) kompozitleri oluştururlar. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Makina Mühendisliği Programındaki araştırmacılar çeşitli ileri malzeme ve bileşiklerin makro, mikro ve nano ölçekli modelleme, test, analiz ve imalatına katkıda bulunmayı amaçlıyorlar. Araştırmanın bulguları otomotiv, havacılık ve savunma sanayii uygulamaları için büyük bir potansiyele sahiptir.

Alanla ilgili öğretim üyeleri:
Doç. Dr. Volkan Esat
Doç. Dr. Murat Sönmez
Dr. Öğr. Üyesi Ali Berk Baştaş

sayfa başı

Mekatronik ve Uygulamalı Kontrol Sistemleri

Mekatronik, hassas makine mühendisliği, elektronik kontrol ve ürün ve süreçlerin tasarımında düşünen bilgisayar ve sistemlerin sinerjik birleşimidir. Temel mekanik yapı ve genel kontrolü arasında optimal bir dengeyi sağlama amaçlı sistemlerin, cihazların ve ürünlerin tasarımına ilişkin bir alandır. Bu alandaki araştırmalarımız karmaşık sistemlerin modellenmesi, titreşim kontrolü, proses kontrolü, araç kontrol sistemleri, uçuş kontrol sistemleri, robotik ve enerji sistemleri kontrolü ile ilgilidir.

Alanla ilgili öğretim üyeleri:
Prof. Dr. Eşref Eşkinat

sayfa başı