Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

Mühendislik Lisans Programları

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I:
Kimya mühendisliği laboratuvarları öğrencilerin temel ve kompleks sistemleri anlamaları ve işletebilmeleri ile ilgili becerilerini geliştirmeye yönelik  pilot ölçekli hem geleneksel hem de yeni işlem ve proses ekipmanlarını barındırmaktadır. Bu laboratuvarlar Kimya Mühendisliği Program öğretim üyelerince öğretilmekte ve yönetilmektedir.
Öğrenciler bu ekipmanlarla eğitimlerini Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ve II derslerinde görürler (CHME 302 & 401). Kimya Mühendisliği I Laboratuvarında yapılan deneyler şunlardır:


Akış Ölçümleri


Boru ve Dirseklerdeki Sürtünme Kayıpları

Santrifüj Pompa


Lineer ve Aksiyal Kondüksüyon


Doğal ve Zorlamalı Konveksiyon


Radyasyon Kanunları


Bombalı Kalorimetre