Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Anasayfa

İngilizce Öğretmenliği Programına hoşgeldiniz…

Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi, bireylere, genellikle kendi ülkelerinde, İngilizce öğretmeyi içerir. İngilizce yabancı dil öğretmenlerine ulusal ve uluslararası bağlamlarda çok büyük ihtiyaç duyulmakta ve bu alandaki iş piyasası giderek daha çok rekabetçi olmaktadır. Bu alanda iyi bir öğretmenin, İngilizcenin yabancı bir dil olarak kullanıldığı bağlamlardaki farklı gereksinimleri ve ilgi alanları olan öğrencilere gerekli eğitimi verecek bilgiye, donanıma ve uzmanlık bilgisine sahip olması gerekmektedir.

İngilizce Öğretmenliği Programı, öğretmen adaylarının öğretecekleri dilin bütün inceliklerine sahip olmalarını sağlamak amacı ile İngilizce’nin özelliklerini ve kullanımını en iyi şekilde kavramalarını sağlar ve öğretim alanında, öğretmen adaylarına öğrencilerinin İngilizce öğrenimini gerçekleştirecek en gelişmiş yöntemleri ve kaynakları sunar. Program, öğretmen adaylarına İngilizce öğretiminin planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarını yerel okullarda izleyerek ve bu süreçlere katılarak, öğrendiklerini uygulamaya nasıl aktarabileceklerini, kuramla pratiği nasıl ilişkilendirebileceklerini ve bütünleştirebileceklerini değerlendirme ve çalışacakları ortamı fiilen görme ve anlama olanağını verir. Küreselleşmenin getirdiği ihtiyaçlar kapsamında program, öğretmen adaylarına çeşitli edebiyat ve beşeri ilimler odaklı seçmeli dersler sunmaktadır. Programda ayrıca aydın bir öğretmende bulunması gereken entelektüel donanımı kazandırmak ve dil duyarlılığını geliştirmek amacıyla, İngiliz edebiyatı ve dilbilim alanlarında dersler yer almaktadır. Zorunlu derslerin yanı sıra İngilizce Öğretmenliği Programı seçmeli dilbilim, edebiyat, sanat ve sanat tarihi dersleri ile de öğretmen adaylarının entelektüel ve kültürel gelişimini sağlar. Bu dersler ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda okuyan tüm öğrencilere de açıktır. Ayrıca programımız İngilizce dışında ikinci yabancı dil dersleri sunar ve adayların İngilizce öğretmeyi öğrenirken bir yabancı dili öğrenme süreci ile öğrenme aşamalarına duyarlılıklarını geliştirmeyi ve ikinci bir dil kazandırmayı amaçlar.

Misyon

İngilizce Dil Öğretmenliği Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile ayni misyonu ve temel ilkeleri paylaşarak İngilizceyi çok iyi bilen, bilimsel ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, değişik diller ve kültürler konusunda bilimsel araştırmaya ilgi ve merak duyan kaliteli öğretmen eğitmeyi ve yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümdeki öğrencilerin mezun olduklarında mükemmele yakın İngilizce bilgisine, İngilizce dilbilgisi kurallarına ve bu kuralların temsil ettiği kavramlara, İngilizce -Türkçe karşılaştırmalı yapılara, dilbilimine, öğretme ve öğrenme teorilerine ve öğretim metodlarına sahip olmaları beklenmektedir. Bunlara ek olarak ODTÜ KKTC İngilizce Yabancı Dil Öğretmenliği (İYDÖ/TEFL) programı öğrencilerine edebiyatı ve insani ilimleri tanıtmak için orijinal metinlerin okunduğu, ingilizce yazındaki en iyi (güçlü) yazılı ve sözlü örneklerin sunulduğu, ingilizce dilinin sosyal ve tarihsel başlamları içinde nasıl kullanıldığını gösteren ve disiplinler arası edebi ve kültürel deneyimleri anlatan dersler hazırlmaya çalışmaktadır.

İYDÖ programı geleceğin öğretmenlerini kendi öğrencileri ingilizce öğrenirken onlara yardımcı olmak istediklerinde kullanacakları araç ve kaynaklarla donatmaktadır. ingilizce Dil Eğitim Metodları ve Eğitim dersleriyle öğrenciler dil öğreniminde planlama, öğretme ve değerlendirme alanlarında en iyi uygulamaları öğrenecekler ve bu uygulamaların nasıl hayata geçirildiğini yerel okullarda izleme fırsatını bulacaklardır.

Küreselleşmenin getirdiği bir takım ihtiyaçlara cevap vermek için öğrencilere ikinci bir yabancı dilde (Fransızca ve Almanca) dersler verilmektedir. Bu derslerde öğrenciler ikinci yabancı dilde etkili iletişimi ve diğer konularda bilgiye erişmeyi yada bu bilgiyi pekiştirmeyi öğrenmektedirler. Programımız aynı zamanda öğrenme ve öğretmede teknolojide kullanılan en son bilgi ve pratiği öğrenciye sağlamakta, ve edebiyat, sanat ve dilbilim ağırlıklı geniş bir yelpazeye yayılan seçmeli dersleri sunmaktadır. Belirttiğimiz seçmeli derslerin çoğunluğu kampusta bu konulara ilgi duyan diğer öğrencilere de açıktır. Sözü geçen dersler öğrencilere insani bilimlerle doğrudan meşgul olma ve disiplinder arası sınırları geçme olanağını ve dolayısıyla değişik konulara yaklaşımlarındaki eleştirel ve entellektüel becerilerini geliştirmelerini sağlamaktadır. Bu ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunun genel misyonuna bölümümüz tarafından verilen doğrudan bir destektir ve amacı öğrencilerin insani ve ahlaki değerlerinin ve açık fikirliliklerinin gelişmesi ve dolayısıyla küresel topluma katkıda bulunmaktır.

İYDÖ mezunları pedagoji sertifikalı ingilizce öğretmeni olacaklar ve ingilizce öğretmeni, program geliştirme ve eğitim-öğretim malzeme geliştirme uzmanı olarak devlet okullarında, özel okullarda, üniversitelerde ve diğer ileri derecede ingilizce dil becerilerini gerektiren alanlarda çalışmaya hak kazanacaklardır. Aynı zamanda çalışmalarına ingilizce Dil Öğretmenliği, Dilbilim, Edebiyat ve Sosyal Bilimlerin bir çok alanında yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam edebilirler.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı mezunları her düzeyde, devlet okullarında ve özel okullarda, İngilizce öğretmeni olmaya hak kazanırlar. Ayrıca, vakıf ve devlet üniversitelerinde İngilizce okutmanı olarak görev alabilirler. İngilizce öğretimi alanında, müfredat uzmanı, öğretim materyalleri geliştirme uzmanı ve ölçme ve değerlendirme uzmanı olarak çalışabilecekleri gibi, çeviri, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve bankacılık gibi farklı sektörlerde de iş bulabilirler. İngilizce Öğretmenliği mezunları mezun oldukları alana ek olarak hemen hemen bütün Sosyal Bilimler alanlarında lisansüstü programlara katılabilir ve bu alanlarda iş bulabilirler.