Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Psikoloji

PSİKOLOJİ PROGRAMINA HOŞ GELDİNİZ

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Psikoloji programında, güncel ve bilimse bir bakış açısıyla, alanında yetkin ve donanımlı mezunlar yetiştiriyoruz.

Zihin ve davranışı anlamlandırmaya çalışan Psikoloji, günden güne daha çok talep gören, rekabetçi ve geniş olanaklara sahip bir alan. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Psikoloji programı da güncel müfredatı ve yetkin kadrosuyla istediği alanda uzmanlaşmak için gerekli birikime sahip, sektörde farklı noktalarda aranan eleman olacak mezunlar vermek üzere çalışıyor. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Psikoloji programı mezunları bugüne kadar rekabetçi ülkelerde prestijli lisansüstü eğitim programlarına kabul alarak ya da farklı sektörlere atılarak başarılı kariyerlere adım attılar.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen programlarından biri olan Psikoloji programında öğrenciler çağdaş alan bilgisine ek olarak araştırma disiplini, meslek etiği, çok kültürlü, kapsayıcı bir bakış açısı ve yaşam deneyimi de kazanıyor.

Üniversite ve bölüm tercihini yaparken aklınıza çok sayıda soru takılacağını biliyoruz. Bu sorulardan ilk akla gelen dört tanesini sizler için yanıtladık:

Psikoloji nedir?

Neden Psikoloji?

Psikoloji mi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mi?

Neden ODTÜ Kıbrıs’ta Psikoloji?

Sizler de psikoloji biliminde uzmanlaşmış bir ODTÜ mezunu olarak sayısı 120.000’i aşan ODTÜ ailesine katılmak ve sizi öne geçirecek prestijli bir diploma ile hayata atılmak istiyorsanız, ODTÜ Kuzey Kıbrıs’a gelmelisiniz.

Psikoloji nedir?

Psikoloji kısaca zihin ve davranışı anlamaya çalışan bilim dalıdır. Psikoloji bilimi davranışı; beyin seviyesinden, grup içi dinamiklere, doğumdan yaşlılığa kadar olan gelişimsel meselelere, romantik ilişkilerden, iş yeri ilişkilerine, pilot ve sürücülerin karar verme mekanizmalarından tüketici tercihlerine kadar akla gelebilecek olan her boyutta inceler. Psikoloji bilgisi; nöropsikoloji laboratuvarları, klinikler, insan kaynakları bölümleri, uçuş ve sürücü simülatörleri, huzurevleri ve anaokulu gibi daha pek çok alanda uygulamaya konulan bir bilgidir.

Neden Psikoloji?

Maalesef aralarında pek çok birinci sınıf psikoloji öğrencisinin de bulunduğu bir çoğunluk psikolojinin sadece akıl sağlığı ile ilgili bir disiplin olduğunu düşünmektedir. Psikoloji okumak üzere üniversiteye gelen öğrencilerin pek çoğu klinik psikoloji alanında uzmanlaşmayı planlıyor olsa da psikolojinin elliden fazla uzmanlık alanı vardır. Bu alanlar içerisinde sosyal psikoloji (insan davranışının grup içerisinde incelenmesi), gelişim psikolojisi (insan gelişiminin duygusal, fiziksel, bilişsel ve fiziksel boyutları üzerinden irdelenmesi), bilişsel psikoloji (insan davranışının algı, biliş, zekâ, bellek vb. yapılar üzerinden incelenmesi) sayılabilir.

Günümüz toplumunda klinik, gelişim, eğitim, siyaset, teknoloji, inan kaynakları ve daha pek çok boyutta insan davranışının daha iyi anlaşılıp, “deşifre” edilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. İnsan davranışının daha derinden anlaşılması; insan-teknolojik araç uyumu (deneysel psikoloji), daha iyi akıl sağlığı hizmetlerinin verilmesi (klinik psikoloji, sağlık psikolojisi), daha yüksek iş tatmini sağlanması ve insan kaynaklarının daha verimli kullanılması (endüstriyel psikoloji) ve daha iyi insan gelişimi ile uyumlu, öğrenci-odaklı müfredat geliştirilmesi (eğitim psikolojisi) için büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla da donanımlı psikolog ihtiyacı günümüzde oldukça fazladır. Bu bağlamda da lisans programımızın temel amacı hem araştırma hem de uygulama bilincine sahip, mesleki ahlak prensiplerine bağlı psikologlar yetiştirmektir.

Psikoloji mi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mi?

Psikoloji ve PDR genellikle tercih dönemindeki öğrenciler tarafından sıklıkla karşılaştırılan iki disiplindir. Psikoloji aralarında PDR’nin de bulunduğu elliden fazla alt alanı olan bir bilim dalıdır (bkz. http://www.apa.org/careers/resources/guides/careers.aspx). PDR bireysel ve grup danışmanlığı odaklı, uygulamalı, aralarında zihin sağlığı, kariyer seçimi gibi farklı alanlarda önleyici rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren profesyonelleri yetiştiren uygulamalı bir alandır (bkz. http://www.apa.org/action/science/counseling/index.aspx). Gerek psikoloji gerekse de PDR mezunları okudukları dört yılın sonunda tedavi vermek üzere bir yetkinlik kazanmazlar. Psikologların, tıp kökenli psikiyatristlerin yanı sıra, akıl sağlığı tedavisi sağlayabilmeleri için klinik psikoloji ya da psikoterapi ile ilgili bir alanda yüksek lisans eğitimlerini de tamamlamaları gerekmektedir.

Neden ODTÜ Kıbrıs’ta Psikoloji?

Programımız lisans seviyesinde modern psikoloji eğitimin gerekliliklerine ek olarak uygulanabilen her derste bilimsel yöntemlerin kullanımını ve bu becerilerin güncel tutulması amacını da taşımaktadır. ODTÜ Ankara kampusu ile ortak hazırlanan müfredatımız öğrencilerimizin ihtiyaçları ve bulunduğumuz coğrafyanın olanakları ile güncellenmektedir. Öğrencilerimizin gerek sürekli yenilenen psikoloji literatüründen haberdar olmalarına gerekse de soru sorma ve araştırma becerilerinin güncel kalmalarına büyük önem veriyoruz. Dileyen öğrencilerimiz için açtığımız lisans tez dersimiz sayesinde doğrudan TÜBİTAK projelerinde ve prestijli üniversitelerde doktora programlarına kabul edilen mezunlarımız bulunmaktadır. Burada verdiğimiz eğitim, öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğunun lisansüstü programlarına girmelerin teşvik etmektedir. Pek çok mezunumuz başta İngiltere, Türkiye, Hollanda, Avustralya, Kıbrıs ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde klinik, gelişim, sosyal ve endüstriyel psikoloji alanlarında lisansüstü eğitim almaktadır. Akademik personelimizin bu ülkelerdeki bağlantıları da öğrencilerimizin bu programlara girme şanslarını ve profesyonel özgüvenlerini artırmaktadır. Mezuniyet sonrası gelişimlerini izlediğimiz öğrencilerinizin pek çoğunun klinik, gelişim, insan kaynakları gibi Türkiye, Kıbrıs ve bölge ülkelerinin ihtiyaç duyduğu bu alanlarda ve de akademide oldukça başarılı olduklarını gözlemliyoruz.