Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

İktisat Programına Hoş Geldiniz…

2004-2005 akademik yılında öğretime başlayan İktisat Programımız, ilk mezunlarını 2008'de vermiştir. Mezunlarımız, ODTÜ’nün güvencesini ve saygınlığını taşıyan diplomalarının yardımıyla, mezuniyetlerinden kısa bir süre önce veya sonra yüksek nitelikli işler bulmakta, çeşitli alanlarda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmak üzere önde gelen üniversitelerden kabul mektupları almaktadırlar. Mezunlarımızın bu başarıları, ODTÜ-Kıbrıs İktisat Programı öğretim üyeleri olarak en büyük övünç kaynağımızdır.

Geleceğin yetkin ve saygın iktisatçıları olarak gördüğümüz öğrencilerimizi, ODTÜ’nün kurumsallaşmış öğretim sistemine ve yüksek nitelikli araştırma geleneğine bağlı kalarak, uluslararası standartlardan ödün vermeden ve bilimsel yenilikleri dikkatle izleyip uygulayarak yetiştiriyoruz.

Programımızda, dünya çapında öncü konumda bulunan üniversitelerde izlenen çağdaş iktisat müfredatı ile ODTÜ Ankara Kampüsü İktisat Bölümünün köklü öğretim ve araştırma kültürünü bir araya getiriyoruz. Lisansüstü çalışmalarda, iş sınavlarında ve mülakatlarında başarılı olmayı sağlayan; iş yaşamında karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme alışkanlığı kazandıran, kapsam ve derinlik yönünden iddialı bir öğretim programı uyguluyoruz.

İktisadın tüm alanlarına hâkim, sosyal-bilimsel düşünce sistemini özümsemiş, lisansüstü eğitimde ve iş yaşamında gerekli olacak teknik ve analitik becerileri edinmiş, karmaşık iktisadi ve idari sorunlara teorik ve pratik çözümler üretebilen, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, yetkin ve saygın ODTÜ’lü iktisatçılar yetiştiriyor olmaktan kıvanç duyuyoruz.
Üniversite adayı birçok öğrencinin ve ailelerinin akıllarında:

gibi önemli sorular olduğunun farkındayız. Program web-sayfamızdaki ilgili bağlantılarda bu soruları yanıtlamaya gayret ettik. Aday öğrencileri ve ailelerini başta bu bağlantılar olmak üzere tüm web-sayfamızı incelemeye davet ediyoruz.

ODTÜ’lüler olarak “bizler dünyayı değiştirebiliriz”.

Sizler de ODTÜ’lü İktisatçılar Ailesi’ne katılarak dünyayı değiştirmeye başlayabilirsiniz...

Başarılar ve esenlikler dileriz.

ODTÜ-Kıbrıs İktisat Programı Öğretim Üyeleri