Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İşletme Uluslararası Ortak Lisans Programı – Genel Bilgi

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

İşletme Uluslararası Ortak Lisans Programı – Genel Bilgi

İşletmecilik, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, karlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel işletmecilik kavramlarına dayanır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKK) ve State University of New York (SUNY) New Paltz İşletme ortak lisans programı, işletme biliminin tüm işlevsel alanlarına hakim, en son gelişmeleri takip eden yöneticiler yetiştirmek için çalışır.

İşletmecilik alanı hızlı küreselleşmeden, iletişim teknolojilerindeki yeniliklerden, yerel ve küresel ekonominin yeniden yapılanmasından en fazla etkilenen disiplinler arasında yer almaktadır. İşletmeciler “yeni ekonomi” ve “bilgi toplumunu” anlamak, yorumlamak ve bu yeni yapı içinde kurumları yönetmek ve rekabet etmek durumundadır. Bu gereklere paralel olarak, tüm dünyadaki işletme okullarının özellikle son 10-15 yıllık dönemdeki en belirgin arayışı eğitimlerine “uluslararası” boyutun kazandırılması, diğer bir deyişle “eğitimin uluslararasılaştırılması” olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kuruluşundan bu yana uluslararası kalite standartlarını benimsemiş ve uluslararası alanda tanınırlığı hedeflemiştir. Son yıllarda da, üniversitemiz eğitim ve araştırma alanlarında yurtdışı kuruluşlarla farklı işbirliği modelleri geliştirmiştir. ODTÜ KKK ile SUNY New Paltz üniversitesi uluslararası ortak lisans programı, yeni bir işbirliği modelidir. Bu işbirliği ile öğrencilere hem Türkiye’de hem ABD’de en iyi işletmecilik eğitimi birikimlerinden yararlanma imkanını sağlayacaktır.

Bu program ile iki başarılı üniversitenin işletme eğitimi birikimleri bu programa kabul edilen öğrencilere sunulabilmektedir. Öğrenciler modern işletme eğitiminin temelini oluşturan derslere ek olarak, ilgilendikleri alanda derinlemesine özelleşmeye imkan tanımak için geniş bir yelpazeden seçmeli dersler alabilir. Ders programında belirtildiği üzere, öğrenciler eğitimlerinin 1. ve 3. senelerini ODTÜ KKK’da, 2. sınıfın ikinci dönemi ve 4. senelerini SUNY New Paltz’da tamamlar. Programın başarıyla tamamlanması üzerine öğrencilere hem ODTÜ’den hem SUNY New Paltz’dan iki ayrı lisans diploması verilir. Üniversitemizin uluslararası işbirliği yönünde bir yenilik olan bu uygulama, ODTÜ KKK’nın uluslararası tanınırlığına da önemli bir katkı sağlayacaktır.

İş Olanakları

Öğrenciler, iki ayrı kampusta sunulan akademik ve kültürel çeşitlilik ve zenginlikle, özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların tercih edecekleri deneyim ve donanıma sahip olacaklardır. ODTÜ KKK İşletme Lisans Programı mezunları aldıkları eğitim programının doğası gereği, çeşitli sektörlerde iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız özel sektörde satın alma, pazarlama, üretim planlama, bilgi sistemleri, finansman ve insan kaynakları gibi birimlerde işe girebilirler. Özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarında uzman ve yönetici olarak çalışma olanağı da bulabilirler. Lisansüstü eğitime yönelmek isteyen mezunlarımız ise, yurt dışında veya yurtiçinde eğitimlerini sürdürebilecektir.

ODTÜ ve SUNY ortak lisans programları ile ilgili bilgi için tıklayın.

SUNY New Paltz-YÖK ortak lisans programları ile ilgili bilgi için tıklayın.