Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Veri Bilimi Yandal Programı

VERİ BİLİMİ YAN DAL PROGRAMI

Veri Bilimi, farklı uygulama alanları bulunan popüler ve gelişmekte olan bir daldır. Büyük veri erişimi, depolama imkanı ve bilgisayım olanaklarına bağlı olarak disiplinlerin karşı karşıya olduğu zorlukların ele alınması esnasında verilerin işlenmesi, analiz edilmesi ve anlaşılması zorunlu hale gelmiştir. Veri Bilimi Yan Dal Programı ilgi duyan öğrencilere istatistik, programlama ve bilgisayım alanında ve Veri Bilimi'nin farklı uygulama alanlarında gereken becerileri kazandırmaktadır.

Veri Bilimi Yan Dal Programı Müfredatı

Bu yan dal programı, Bilgisayar Mühendisliği dışındaki ana dallardan tüm öğrencilere açıktır. Aşağıdaki listeden 6 ders seçilmelidir. Bu derslerin 4 tanesi bir ana dal programı kapsamında alınan derslerle aynı veya eşdeğer olamaz. 

Zorunlu Dersler

CNG 230 C Programming / CNG 240 Programming with Python for Engineers (2-2)3
CNG 301 Data Structures (3-0)3
STAS 221 Statistics for Engineers I / CVE 303 Probability and Statistics for Civil Engineers / EEE 330 Probability and Random Variables / BUS 152 Statistics for Social Sciences (3-0)3 / PSYC 116 Statistics for Psychology I (3-2)4
CNG 351 Database Management Systems and File Structures (3-0)3

Sınırlı Seçmeli Dersler

CNG 462 Introduction to AI (3-0)3
CNG 414 Introduction to Data Mining (3-0)3

Seçmeli Dersler

CNG 352 Database Management Systems (3-2)4 
CNG 465 Introduction to Bioinformatics (3-0)3
CNG 466 Fundamentals of Image Processing (3-0)3
CNG 483 Introduction to Computer Vision (3-0)3
CNG 499 Machine Learning (3-0)3
* Yan Dal Program Koordinatörü tarafından onaylanan diğer seçmeli dersler

Mühendislik Öğrencileri için Özet Tablosu

Aşağıdaki özet tablo mühendislik öğrencileri için bilgi olarak verilmiştir; bu nedenle, bağlayıcı bir tablo değildir. Ayrıntılı program, anadal programındaki akademik danışman ve yandal programı koordinatörü ile görüşülmelidir.

İlgili ODTÜ yönergesine göre yan dal programının tamamlanması için minimum koşul, anadal programı müfredatı dışında en az 4 ders olmak üzere 6 ders ve 18 kredinin tamamlanmasıdır.

Anadal

Programlama

Statistik

Veri yapıları

 

Veritabanı Yönetimi ve Dosya Yapıları

Seçmeli Ders Sayısı
(R: Kısıtlayıcı)

Anadal Programına Ek Toplam Ders Sayısı

ASE

CNG 230

n/a in major

 

 

1 RE + 1

4***

CHME

CNG 230

n/a in major

 

 

1 RE + 1

4***

CVE

CNG 230

CVE 303

n/a in major

 

1 RE + 1

4

EEE

CNG 230

EEE 330

n/a in major

 

1 RE + 1

4

MECH

CNG 230

n/a in major

 

 

1 RE + 1

4***

PNGE

CNG 230

CVE 303

n/a in major

 

1 RE + 1

4

 

***Kalan ders sayısı, anadal programına sayılan ders sayısına (zorunlu veya seçmeli) göre hesaplanır.