Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda (ODTÜ KKK)  İSG uygulamaları yürütülmektedir.

Yasa kapsamında, çalışanların, öğrencilerin, ziyaretçilerin ve işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla; iş güvenliği, tesis güvenliği ve çalışanların sağlığına yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin programlanması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını yönlendirmek, ortaya çıkan problemlere çözüm bulmak ve gelinen başarı seviyelerinin gözden geçirilebileceği bir zemin oluşturmak, bu çalışma ve uygulamaların yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, ODTÜ KKK İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır.

Konu ile ilgili her türlü soru, görüş ve önerileriniz için:

Tel: 0392 661 2020
ncc-isgatmetu.edu.tr

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ

Kampus içerisinde meydana gelebilecek iş kazalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine İş Güvenliği  denir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)

Çalışanları, öğrencileri ve ziyaretçileri mesleki ve diğer olası risklerden korumak veya bu riskleri en aza indirmek amacıyla işyerinde veya işte yürütülen faaliyetlerin tüm aşamalarında planlanan ve uygulanan, çalışanların çalışma kapasiteleri, yaşamları ve sağlıklarını korumak amacıyla alınmış tüm koruyucu önlemlerdir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU

“İş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumlu ? “ sorusunun yanıtı tek bir sözcüktür;
“ Herkes “
Herkes birlikte çalıştığı ve çevresindeki kimseler ile kendisinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur ve kendisini ve çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye atacak işlerden kaçınmak ve çalışma ortamını buna göre düzenlemekle yükümlüdür.

GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI  

 Kişisel can,mal güvenliğiniz ve sağlığınız açısından lütfen aşağıda yer alan kuralları okuyunuz ve uyunuz.

 • Çalışma alanlarına girmeniz durumunda emniyetinizin sağlanması amacı ile size verilen kişisel koruyucuları kullanınız ve ziyaretiniz boyunca çıkarmayınız.
 • Hiçbir makine / teçhizata izin almadan dokunmayınız, kullanmayınız.
 • Kampus alanında güvenli yürüyüş için tahsis edilen yolları kullanınız.
 • Kampus alanında sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içilmemesi kuralına uyunuz.
 • Kampus alanında alkol ve uyuşturucu benzeri maddelerin kullanımı yasaktır, kullanmayınız.
 • Yetkili olmadığınız sürece yanınızda bir refakatçı bulunmadan çalışma alanlarına ve iş yerlerine girmeyiniz.
 • Ziyaretçi iseniz size verilen ziyaretçi araç kartını aracınızın görünür bir noktasında her zaman bulundurunuz.
 • Kişisel ulaşım araçlarınızı sizlere gösterilen park yerlerine bırakınız
 • Kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekilerin güvenliği için daima dikkatli ve sorumlu hareket ediniz.
 • Kampus alanını ve çalışma alanlarını temiz ve tertipli tutunuz.
 • Beraberinizdeki malzemeleri güvenli bir şekilde taşıyınız, kaldırınız, itiniz veya çekiniz.
 • Dikkat ve konsantrasyon isteyen işlerde çalışanları rahatsız etmeyiniz ve dikkatini dağıtmayınız.
 • Çalışanlara asla el şakası yapmayınız.
 • Binalarda ve çalışma alanlarında koşmayınız. Kaygan zeminlere dikkat ediniz.
 • Kampus bina ve dış alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği işaretlerine uyunuz.
 • Bulunduğunuz ve yaşadığınız binalardaki acil toplanma bölgelerinin ve yangın söndürücülerin yerini öğreniniz.
 • Acil durumda bina içerisinde iseniz, acil kaçış yollarını takip ederek acil çıkış kapılarından çıkınız ve binaya ait toplanma bölgesine gidiniz. (Bkz. Son sayfa “Acil Durum Toplanma Bölgeleri” Krokisi)Okulun acil durum planlarını okuyunuz ve acil durumlarda ne yapacağınızı öğreniniz.
 • Özellikle Kampus yurt binalarında kalan öğrencilerimiz, kaldıkları odalardaki elektrik arızalarına, kırık elektrik düğmelerine müdahale etmeyiniz. Arıza durumunda elektrikçiye haber veriniz.
 • Kampusta herhangi bir iş kazasına şahit olduğunuz zaman, derhal güvenlik personelinden, ilkyardım görevlisinden veya sağlık elemanından ilkyardım isteyiniz.
 • Personel harici girişin yasak olduğu bölgelere kesinlikle girmeyiniz, çalışan personelin çalışmasını engelleyici hareketlerde bulunmayınız.
 • Araçlarınızı Kampus trafik kurallarına uygun bir şekilde kullanınız.
 • Araç kullanırken Kampustaki azami hız limitini aşmayınız.
 • Diğer araçlara ve yayalara daima dikkat ediniz.
 • Güvenli olarak ininiz veya çıkınız. Asla atlamayınız.
 • Kampus ile ilgili potansiyel tehlikeler tespit edildiğinde yetkililere bilgi veriniz.
 • Kurallara uymayanları ikaz ediniz, tehlikeli durumları yetkililere bildiriniz. (Intranet ya da Kampusta Yaşam panolarından Tehlike ve Ramak Kala formuna ulaşabilirsiniz.)Olası acil durum veya yangın anında sakin olunuz ve en yakın bina önünde bulunan Acil Toplanma Bölgesine gidiniz. (Bkz.son sayfa “Acil Durum Toplanma Bölgeleri” Krokisi)

ODTÜ KKK Öğrencileri için hazırlanan İSG önlem ve uygulamalar için ODTÜ KKK İş Sağlığı ve Güvenliği Sekreterliği’ne (Tel: 661 2020) başvurunuz.
Ziyaretçiler için hazırlanan İSG önlem ve uygulamalar “Ziyaretçi Talimatı” nda detaylı olarak yer almaktadır. Bilgi için İdari İşler Birimine başvurunuz. (Tel: 661 2122)

ACİL DURUMLAR

Kampus alanının tamamında veya bir kısmında ve tesislerde meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal afet gibi tehlike içeren acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren beklenmedik olaydır.

ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME

Acil durumlarda;

 • Bağırarak sesli uyarı yapınız. İlk müdahale için, bulunduğunuz yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa sakin fakat hızlı bir şekilde bina güvenlik sorumlusuna haber veriniz veya ODTÜ KKK Acil Durum telefonlarını arayınız.
 • Yangın durumunda, en yakın yangın ikaz butonuna, camını kırarak basınız.
 • Acil durumun yürütülmesi anında Kampusumuzda haberleşmenin; siren, e-mail, Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Stüdyoları, telsiz,  çalışır durumda ise dahili telefon veya cep telefonları vasıtasıyla sağlandığını biliniz.
 • Olayın büyüklüğüne bağlı olarak ambulans istenecek, acil durumun yangın olması veya yangına dönüşmesi ihtimalinde ise yerel İtfaiye Teşkilatı’na acil durum yetkilileri tarafından haber verilecektir.

İLK MÜDAHALE: Acil durumun ortaya çıkması ile birlikte, olayı ilk gören kişi, paniğe kapılmadan, çevresindekileri sesli olarak uyarır ve güvenliğe acil durum olayının tipini ve yerini bildirir. Görevli / eğitimli kişi / kişiler olayı bertaraf etmek üzere gerekli ilk müdahaleyi yapar.

GENEL MÜDAHALE: İlk müdahale sonucunda olay kontrol altına alınamadığında, genel müdahale ihbarı verilir. Görevli / eğitimli kişilerden oluşan ”Kampus  Acil Durum Ekipleri” olayı yetkili kurum ve kuruluşlara ivedilikle bildirerek, kendilerini tehlikeye atmadan olayı bertaraf etmek üzere gerekli müdahaleyi yapar.

ACİL DURUMLARDA TAHLİYE İŞLEMİ

Deprem acil durumunda;

 • Deprem meydana geldiğinde, her hangi bir talimat beklemeden masaların yanına cenin pozisyonu alıp yatınız.
 • Elleriniz ile kafanızı korur bir şekilde yatarak sarsıntının geçmesini bekleyiniz.
 • Sarsıntı durduğunda, hiçbir eşyanızı almadan ikişerli sıra  halinde hızlı bir şekilde ve koşarak merdivenlerden görevlilerin gözetiminde bina dışına çıkıp toplanma bölgesine gidiniz.
 • Deprem anında yangın merdivenini kesinlikle kullanmayınız.
 • Deprem ders anında meydana gelmiş ise sınıfın dışarı çıkarılması dersi veren öğretmenin sorumluluğunda olacaktır.
 • Bina tahliye edilirken, birbirinizi geçmek için mücadele etmeyiniz ve tahliyeye zemin kattan başlanacağını biliniz.

Yangın acil durumunda;

 • Yangın acil durumu halinde veya verilecek alarm ile birlikte mesai saatlerinde İSG Bina Görevlisi, mesai saatleri dışında Güvenlik Vardiya Şefi’nin gözetiminde süratle ve sıra ile Acil Kaçış Merdivenleri kullanılarak binayı terk ediniz ve Toplanma Alanında toplanınız.
 • Yurtlarda, kendi odalarınızın pencere ve kapılarını kontrol ediniz ve kapalı olmalarını sağlayınız. Odada kimsenin kalmadığından emin olduktan sonra binayı süratle terk ediniz.
 • Paniğe kapılmadan, düzenli bir şekilde binayı süratle ama koşmadan terk ediniz.
 • Toplanma alanında yoklamaya katılınız ve yeni bir talimata kadar orada bekleyiniz.
 • Tahliye sorumlusu; sağlıklı yoklama yapabilmek için yanınızda isim listesi bulundurunuz.
 • Görevli kişi; alarm ile birlikte en kısa sürede kat şalterini ve bina ana şalterini OFF durumuna getiriniz.
 • Yangın çıkmışsa, yangını ilk fark eden kişi; hemen bina güvenlik görevlisine haber veriniz.
 • Bina güvenlik görevlisi; olaya ilk müdahaleyi yapınız.
 • Güvenlik görevlileri; kapıları açınız.
 • Merdivenler ve yangın merdivenlerini kullanılarak binayı sistemli ve hızlı bir şekilde terk ediniz.
 • Toplanma yeri sorumlusu; diğer görevliler ile birlikte, binadan çıkan insanları dışarıda düzgün sıra oluşturarak hemen eksik kişi olup olmadığını kontrol ediniz.

KAÇIŞ YOLLARI

Gerçek bir kaçış yolu, bir bina veya konstrüksiyonun herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye kadar olan devamlı ve engellenmemiş kaçış yolunun tamamıdır. Kaçış yolları kapsamına bir bütün olarak;

 • Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar,
 • Her kattaki koridor ve benzeri geçişler,
 • Kattan çıkışlar,
 • Zemin kata ulaşan merdivenler,
 • Zemin katta merdiven ağızlarından bu kattaki bina çıkışına giden yollar,
 • Bina dışındaki güvenlik önlemleri,

dahildir.

 • Kaçış yollarına engelleyici hiçbir şey koymayınız,
 • Kaçış yollarının önünü kapatmayınız. Bina sorumlusu veya güvenlik görevlileri bunu sağlamakla yükümlüdür.
 • Kaçış yolunu hiçbir şekilde daraltmayınız.
 • Kaçış yollarında, LPG tüpü yada benzeri hiçbir yanıcı malzeme yangına yol açabilecek tesisat veya kaçışı engelleyici bir şey bulundurmayın

DİKKAT!

İşyerinin sirenleri çaldığında;
Yapılan anonsu işittiğinizde;
Şiddetli deprem olduğunda;
Tehlikeli duman veya gaz hissettiğinizde;
En yakın çıkış kapısından, panik yapmadan, koşmadan, bastığınız yeri görerek dışarı çıkınız.
Yolun ortasını kullanarak acil durum toplanma bölgesine gidiniz.

Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın eksiksiz olarak gelip gelmediğini kontrol ediniz.
Görevlilerin talimatlarına uyunuz.

ACİL DURUM TELEFONLARI
ODTÜ KKK İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Sekterliği (İSGK) - 0392  661 2020
ODTÜ KKK Acil Durum Telefon Hattı - 0392 661 2122
ODTÜ KKK Sağlık Merkezi - 0392 661 1920
ODTÜ KKK Teknik Servis - 0392 661 1986
ODTÜ KKK Güvenlik Amirliği - 0392 661 1958

AMBULANS -  112
POLİS İMDAT - 155
İTFAİYE - 199
ORMAN YANGINI - 177
SAHİL GÜVENLİK - 158
SİVİL SAVUNMA - 101

ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGELERİ

 

ODTU KIBRIS KAMPUSU TOPLAMA BÖLGELERİ KROKİ