Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Hakkımızda

HAKKIMIZDA

 

Genel Bilgiler

Kütüphane, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu'nun eğitim, öğretim ve araştırma  programlarını desteklemek, öğrenciler, öğretim elemanları ve çalışanlarının her türlü bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, kaynak kullanımında ulusal ve uluslararası kurumlarla her türlü işbirliğini amaçlamaktadır.

3528 m2'lik kapalı alanı olan kütüphanenin 60.000 ciltlik raf kapasitesi, toplam 450 kişilik oturma kapasitesi, grup çalışma odaları, 1 adet sessiz çalışma salonu, 24 saat çalışma odası mevcuttur.  Bütün bu alanlar internet bağlantısıyla desteklenmektedir.

Kütüphane koleksiyonu, günümüz itibariyle 43.000 kitap, 163 veritabanı aracılığı ile erişimi mümkün 75.742 adet elektronik dergi, 926.377 elektronik kitap, ve DVD film koleksiyonundan oluşmaktadır.

Kitap koleksiyonu,  Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'ne uygun olarak konulara göre düzenlenmiş, basılı dergi koleksiyonu alfabetik olarak hizmete sunulmuştur.  Kütüphane kullanıcısının  kaynağa erişimini kolaylaştırmak amacıyla, tüm bilgi kaynakları açık raf düzeninde yerleştirilmiştir.

Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi'nde, genel konular alfabedeki harflerle, alt konular rakamlarla, ek olarak kullanılan harf ve rakamlar ise üçüncül alt konuları tanımlanmaktadır.

Kütüphane Kuralları

Kurallar:

Genel Kurallar 

 1. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girmek, kütüphane içerisinde sigara içmek yasaktır.   
 2. Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu tutulamaz.  
 3. Kullanıcılar, Kütüphane'de cep telefonlarını mutlaka kapatmalıdırlar.   
 4. Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın, Kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Böyle bir durum karşısında yasal işlem başlatılır.

Ödünç Verme, İade Etme, Süre Uzatma ve Geri Çağırma

 1. Kütüphane kullanıcıları, bilgi kaynaklarını ödünç alırken ODTÜ kimlik kartlarını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere kaynaklar ödünç verilmez.
 2. Kullanıcılar, başka bir kullanıcının kimlik kartı kullanarak bilgi kaynaklarını ödünç alamazlar. 
 3. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu akademik personeli ile doktora öğrencileri 30 gün süreyle 25 kitap ödünç alabilirler. İdari çalışanlar 30 gün süreyle 15 kitap ödünç alabilirler.
 4. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu lisans öğrencileri, 15 gün süreyle 15 kitap ödünç alabilirler. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yüksek lisans öğrencileri, 30 gün süreyle 20 kitap ödünç alabilirler.
 5. ODTÜ Kuzey Kampusu öğretim üyeleri ve idari çalışanlar 3 gün süreyle 3 adet multimedya kaynağını,öğrenciler ise 3 gün süreyle 2 adet multimedya kaynağını ödünç alabilirler.
 6. Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç kitap alamazlar.
 7. İade tarihi geçmiş kitapların ödünç verme süreleri uzatılmaz.  
 8. Referans kaynakları ve süreli yayınlar ödünç verilmez. Bu kaynaklardan Kütüphane içerisinde yararlanılabilir.
 9. Ödünç alınan kitaplar başka bir kullanıcı tarafından istenmemişse, ödünç verme süresi akademik ve idari personel için 3, öğrenciler için 2 defa yenilenebilir.
 10. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı, gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı okuyucudan geri isteyebilir.
 11. Öğrenciler, kitapların yenileme işlemini, yenilenmesini istedikleri kitaplar ve kimlik kartlarıyla birlikte Ödünç Verme Bankosundan yaparlar. 
 12. Akademik, idari personel ve öğrenciler, Kısa Süreli Ödünç Verme Koleksiyonu'ndan, ödünç verme süresine göre ("2 saatlik", "5 saatlik", "1 günlük", "3 günlük" ve "7 günlük") kaynak ödünç alabilirler.  
 13. Öğrenciler, "Easy Reading" Koleksiyonundan 7 gün süreyle 3 kitap ödünç alabilirler.

Yayın Ayırtma

 1. Ödünç verilen kitaplar için ayırtma işlemi yapılır.
 2. Bir başka okuyucu tarafından ödünç alınmış bir kitabı ilgili kişi iade ettikten sonra ödünç almak istiyorsaniz;kitabın katalogdaki bibliyografik kaydında yer alan "Request" butonunu tıkladıktan sonra talimatları takip ediniz. 
 3. Ayırtılan kitap Kütüphane'ye iade edildikten sonra katalog kaydındaki "STATUS" alanında "HOLD" notu görülecektir ve ödünç verme bankosunda sizin için 3 gün süreyle bekletilecektir.
 4. Ayrılan kitaplar duyurudan itibaren 3 gün içinde alınmazsa ayırma işlemi iptal edilir.
 5. Üyeler, en fazla 3 kitabı ayırttırabilirler.

İade Günü Geçikmiş Kitap Cezaları / Kayıp Materyal İşlemi 

 1. Ödünç alınan kaynaklar gününde iade edilmedikleri takdirde, geciken her  gün için para cezası alınır.  
 2. Geciken kaynaklar için ceza miktarları:  
  • Uzun süreli ödünç alınan kitapların gecikmesi durumunda: Uzun süreli ödünç verilen kitapların iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme bedeli 1-7 gün arası 30 Krş., 8. günden sonra 60 krş''tur. 
  • Rezerv Koleksiyonu'nda bulunan kitaplarının gecikmesi durumunda: İadesi geciken materyal için saat başına 60 Kr (1 günlük 14,4 TL) gecikme bedeli alınır.
  • Multimedya kaynaklarının iade tarihinde getirilmemesi durumunda, günlük gecikme bedeli 1-7 gün arası 30 Krş., 8. günden sonra 60 krş''tur.
 3. Zarar görmüş yayınların ceza işlemi ve Kayıp materyal işlemi: 
 4. Cezalara ilişkin Üniversite Yönetim Kurulu kararı: (Kütüphane Kurallarını seçiniz) http://lib.metu.edu.tr/tr/kurallar-ve-duzenlemeler    
 5. Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen materyal için hatırlatma yazısı gönderilir. Bir ay içinde iade edilmezse materyal kayıp kabul edilir. Durum, yasal işlem yapılması için Rektörlük Makamına bildirilir.  

İlişik Kesme

 1. Belirli bir süre üniversiteden izinli olarak, emekli olarak veya istifa ederek ayrılan akademik ve idari personelin, kütüphaneden ödünç aldığı kitap veya dergiyi iade etmeden izin ve ilişik kesme işlemleri tamamlanamaz.  
 2. Bu işlemlerin tamamlanabilmesi için Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'ndan, borcu olmadığına dair aldığı belgeyi Personel Dairesi Başkanlığı'na götürmesi zorunludur.   
 3. Üzerinde kütüphaneden ödünç aldığı kitap kayıtlı olduğu halde öğretimi bırakarak üniversiteden ayrılan öğrenci, yasal işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamı'na bildirilir.  
 4. Kütüphaneye kitap ve para borcu olan öğrencilerin, her dönemde yaptırması gereken kayıt yenileme işlemleri yapılmaz, ilişik kesme belgeleri verilmez. 

   Üyelik    

 1. Akademik ve idari personel ile üniversiteye kayıtlı öğrenciler üniversite kimlik kartlarını aldıklarından itibaren kütüphanenin doğal üyesidirler.  Emekli öğretim üyeleri kütüphaneye üye olabilirler.    
 2. Üyeler, kimlik kartlarını kaybettiklerinde veya kimlik bilgilerinde değişiklik olduğunda, durumu kütüphane yönetimine bildirmelidirler.    
 3. Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.    
 4. Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamaz.   

Politika:

Koleksiyon Geliştirme

 1. Kütüphaneye bağış yapılan materyaller (kitap, dergi, CD-ROM vb.) koleksiyon geliştirme politikası içinde değerlendirilerek kabul edilmektedir.      
 2. Kütüphane koleksiyon geliştirme politikası üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma alanları ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmektedir.   
 3. Bağış yapılan materyallerin koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğu Hediye ve Değişim Birimi tarafından, gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak belirlenmektedir.       
 4. Materyal seçimi ile ilgili ölçütler:          
  • Ders kitabı dışındaki materyallerin koleksiyona ilk defa giriyor olmalıdır.       
  • Sosyal Bilimler konulu materyaller dışındaki materyaller yayın tarihinin son 5 yıla ait olması gerekmektedir.       
  • Periyodik yayınların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.
 5. Koleksiyona dahil edilemeyen materyaller       
  • Gazeteler
  • Basımı durmuş dergiler   
  • Fiziksel açıdan kötü durumdaki materyaller
  • Fotokopi materyaller
 6. Kütüphane bağış yapılan materyallerin koleksiyona eklenip eklenmeyeceği ve hangi bölümde yer alacağı konusunda karar verme hakkına sahiptir.    
 7. Kütüphane bağış yapılan materyallerin listesinin duyurusunun yapılmasından sorumlu değildir. Bununla beraber bağış yapılan materyallerin listesi tutulmaktadır.   
 8. Genel koleksiyon politikası; koleksiyon geliştirme, yenileme ve koleksiyonun genişletilmesi olarak özetlenebilir.   
 9. Koleksiyona eklenmeyen materyaller bağış yapan kişiye tekrar iade edilebilir, diğer üniversite kütüphanelerine hibe edilebilir veya ODTÜ Kitap Fonu'na verilebilir. 
 10. Kütüphane koleksiyonu için uygun olan materyaller demirbaş numarası alarak diğer materyaller için yapılan işlemlere tabi tutulur ve koleksiyona eklenir. Bağış yapan kişiye veya kuruma Üniversitemiz adına kabul mektubu gönderilir.