Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Formlar ve Belgeler

Formlar ve Belgeler

Engelsiz ODTÜ KKK Başvuru Formu

Öğretim Elemanları için Kılavuz (kılavuz)

Kanunlar, Yönergeler ve Yönetmelikler

Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (Bağlantı: https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020100834bm_48.pdf)

 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun
(Bağlantı: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5378.pdf)

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği 
(Bağlantı: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14214&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 )

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Engelsiz ODTÜ KKK Birimi Yönergesi
(Bağlantı dokumanı şu sayfada: http://engelsiz.metu.edu.tr/tr/hakkimizda)