en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Genel Bilgi

Genel Bilgi

Yabancı Diller Okulu, İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrencilere üniversitemizdeki dersleri izleyebilmeleri için gereken temel dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Okulumuzda birinci, ikinci ve üçüncü yıl öğrencileri için dersler de verilmektedir.

Ders programları genel olarak dilbilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmuştur. Öğrencilerin kendi alanlarındaki çalışmalarında karşılaşacakları sözcükleri ve metin türlerini tanıtmak amacıyla özel ders malzemeleri kullanılmaktadır. Sözgelimi, çok sayıdaki görsel-işitsel etkinliklerle öğrencilerin tutma becerisi geliştirilmeye çalışılmakta ve öğrenciler ilerki yıllarda kullanacakları özelleşmiş dil alanları için eğitilmektedir. Birinci, ikinci ve üçüncü yıllardaki derslerse öğrencilerin okuma, yazma ve sunum yapma becerilerini olabildiğince üst düzeye çıkarmaya yöneliktir.

Yabancı Diller Okulu ayrıca öğrencilerine bireysel çalışma olanakları sunmaktadır. Çalışma Merkezi, bilgisayar ve diğer görsel-işitsel aygıtlarla birlikte öğrencilerin hizmetindedir, burada uzman öğretim elemanları öğrencilerle birebir ilgilenmekte, türlü dil becerilerini geliştirmeleri için gereken yardımı sağlamaktadır.

CANLI DESTEK