Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yenilenebilir Enerji Yandal Programı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YAN DAL PROGRAMI

Yenilenebilir enerji ile ilgili displinlerarası alanları anlamak, günümüzün ve geleceğin büyük zorluklarının ele alınmasına önemli ölçüde katkı sağlar. Yenilenebilir Enerji Yan Dal Programı öğrencilere devreler, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi ve yenilenebilir enerjinin mühendislik proje ve ürünlerine entegre edilmesiyle bağlantılı konularda temel bilgileri kazandırır.

Yenilenebilir Enerji Yan Dal Programı Müfredatı 

Bu yan dal programı tüm öğrencilere açıktır. Aşağıdaki listeden 6 ders seçilmelidir. Bu derslerin 4 tanesi bir ana dal programı kapsamında alınan derslerle aynı veya eşdeğer olamaz. 

Zorunlu Dersler

EEE 209 / EEE 281 / EEE 201 Fund. Of Electrical & Electronics Engr. (3-0)3 / Electrical Circuits (3-2)4 / Circuit Theory I (4-2)5
ASE 231 / CHME 204 / MECH 203 Thermodynamics / Thermodynamics I (4-0)4
ASE 244 / CHME 323 / CVE 371 / MECH 305 / PNGE 211 (Introduction to) Fluid Mechanics (4-0)4 / (3-0)3 / (3-2)4
ASE 331 / CHME 325 / MECH 311 Heat Transfer (3-0)3 / 4-0)4

Seçmeli Dersler

CHME 443 Resources Engineering II (3-0)3
CHME 495 Green And Sustainable Chemical Process Engineering (3-0)3
EEE 462 Utilization of Electrical Energy (3-2)4
MECH 405 Energy Conversion Systems (3-0)3
MECH 415 Utilization of Geothermal Energy (3-0)3
MECH 478 Introduction to Solar Energy Utilization (3-0)3
MECH 492 Fuel Cell Fundamentals (3-0)3
MECH 495 Design of Renewable Energy Systems (3-0)3
PNGE 450 Introduction to Geothermal Reservoir Engineering (3-0)3
* Yan Dal Program Koordinatörü tarafından onaylanan diğer seçmeli dersler