en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programına hoşgeldiniz…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı, öğrencilerine Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği'nin temelini oluşturan konularda üst düzeyde bir eğitim olanağı sunmaktadır. Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler üretme yeteneğine kavuşmaları amaçlanmaktadır. Yeraltı derinliklerindeki petrol ve doğalgaz gibi stratejik olarak büyük önemi olan yeraltı akışkanlarının yanısıra jeotermal enerji kaynaklarının da insanlığın kullanımına sunulması süreciyle ilgili sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği konuları bu eğitim kapsamındadır. Teknik donanımlarına ek olarak, mezunların yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, çevre sorumluluğunu ve etik bilincini özümsemiş, çalışan sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip kişiler olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler zorunlu yaz-stajı programı ile, hem sahada hem de ofiste çalışma koşullarını gözlemleme fırsatı bulmakta ve teorik eğitimi pratik uygulamalarla pekiştirmektedirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği eğitiminin temel konu başlıkları şöyle özetlenebilir:

 • Mühendislik için esas olan temel fen bilimleri ve yer bilimleri,
 • Yeraltı akışkanlarının (petrol, doğalgaz ve su) fiziksel ve kimyasal özellikleri ve akışkan dinamiği,
 • Rezervuar kayaların petrofiziksel özellikleri,
 • Petrol ve doğalgazın yeraltından çıkarılması için uygulanan sondaj ve üretim teknikleri,
 • Her türlü hidrokarbon rezervlerinin en ekonomik şartlarda işletilmesi yönetimi

 

Misyon

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programının misyonu, yeraltı enerji kaynakları için sondaj, üretim, and rezervuar mühendisliği konularında bilgi üretmek ve geleceğin petrol ve doğalgaz mühendislerine bilgi aktarmaktır.

PROGRAMIN EĞİTİMSEL AMAÇLARI

ODTÜ KKK Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği programı, mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde aşağıdaki özelliklere sahip öğrencileri mezun etmeyi amaçlamaktadır:

 1. mühendislik problemlerinin çözümü ve mühendislik tasarımı için teknik bilgiyi kendi kendine öğrenebilen, geliştirebilen, uygulayabilen, ve daha da ilerlerletebilen başarılı petrol ve doğalgaz mühendisleri olmaları,
 2. hem teknik hem de sosyal becerilerle donanımlı olduğunu yaptığı çalışmalarda göstererek, kariyerlerinde yükselmeleri ve liderlik rolü üstlenmeleri,
 3. mühendislik çalışmalarını, yüksek profesyonellikle, etik davranışlarla, ekonomik ve sosyal farkındalık çerçevesinde yürütmeleri. 
PROGRAM ÇIKTILARI

ODTÜ KKK Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aşağıdaki becerilerle mezun olması amaçlanır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayarak mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 2. Mühendislik tasarımı uygulamalarında, bulunduğu toplumun sağlık, çevre, ve refahı ile ilgili ihtiyaçları, ve evrensel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri de hesaba katarak çözümler üretebilme becerisi
 3. Geniş bir yelpazedeki kitlelerle etkili iletişim kurabilme becerisi 
 4. Takım üyelerinin hep birlikte öncülük ettiği, işbirliği içerisinde dahil edici şekilde çalıştığı, görevlerin planlandığı, amaçların belirlendiği ve amaçlara ulaşılan takımlarda etkili bir şekilde çalışabilme becerisi
 5. Deney tasarlama ve yapma, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 6. Gerektiğinde en uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, yeni bilgi edinebilme ve uyguyabilme becerisi
 7. Mühendislik çalışmalarında mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme ve mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini de gözönünde tutarak bilinçli yargılara varabilme becerisi

 

PROGRAM KAYIT VE MEZUNİYET RAKAMLARI
Akademik Yıl  Sınıf Toplam  Öğrenci Sayısı Lisans Derecesi Sayısı
Hazırlık1 1 2 3 4

2017-2018

28

32

43

33

29

165

25

2016-2017

29

72

49

27

25

202

21

2015-2016

37

77

39

24

19

196

16

2014-2015

35

66

31

12

18

162

12

2013-2014

27

57

18

17

24

143

20

2012-2013

34

33

18

25

23

133

19

2011-2012

20

30

27

23

16

116

17

2010-2011

34

34

27

16

6

117

4

2009-2010

33

35

17

6

0

91

 

2008-2009

29

27

8

0

0

64

 

2007-2008

23

9

0

0

0

32

 

1 İngilizce Hazırlık Programı'na devam eden öğrenci sayılarını gösterir.