en
Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programına hoşgeldiniz…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği’nin temelini oluşturan konularda üst düzeyde bir eğitim olanağı sunmaktadır. Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler üretme yeteneğine kavuşmaları amaçlanmaktadır. Yeraltı derinliklerindeki petrol ve doğal gaz gibi stratejik büyük önemi olan yeraltı akışkanlarının insanlık hizmetine sunulması ile ilgili sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği yanı sıra jeotermal enerji kaynakları da bu eğitim kapsamındadır. Teknik donanımlarına ek olarak mezunların yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, çevre sorumluluğunu ve etik bilincini özümsemiş, çalışan sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip kişiler olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler staj imkanları ile çalışma koşullarını tanıma fırsatı bulmakta ve teorik eğitimi pratik uygulamalarla pekiştirmektedirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği eğitiminin temel konu başlıkları şöyle özetlenebilir:

  • Mühendislik için esas olan temel fen bilimleri ve yer bilimleri,
  • Yeraltı akışkanlarının (petrol, doğal gaz ve formasyon suyu) fiziksel ve kimyasal özellikleri ve akışkan dinamiği,
  • Rezervuar kayaların petrofiziksel özellikleri
  • Petrol ve doğal gazın yeraltından çıkarılması için uygulanan sondaj ve üretim teknikleri
  • Her türlü hidrokarbon rezervlerinin en ekonomik şartlarda işletilmesi yönetimi

 

Misyon

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu – Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Programı’nın görevi, yeraltı enerji kaynaklarının sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği aşamaları alanında en yüksek standartlarda eğitim vermek ve araştırma yapmaktır.

Program, yarının petrol ve doğal gaz mühendislerini,

  • Aldıkları bilgiyi etkili bir şekilde gerçek problemlere uygulayabilecek,
  • Yaşam boyu sürekli öğrenip, bilgi ve teknolojiyi ileri düzeylere taşıyabilecek,
  • Belirli sınırların dışında düşünüp, çözülmesi zorlu problemlere farklı açılardan yaklaşabilen, ve yaratıcı ve pratik çözümler üretebilecek,
  • Liderlik, takım çalışması, iletişim ve problem çözme yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilecek,
  • Mühendislik ahlakı, profosyonellik, sosyal ve çevresel duyarlılık özelliklerini en üst düzeyde sergileyebilecek,

şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Olanakları

Bu programdan mezun olan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal enerjinin aranması, sondajı, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi ile ilgili konularda çalışabilecek bilgi birikimi ile donanmış olacaklardır. ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mezunları gerek ulusal ve gerekse uluslararası petrol şirketlerinde veya onlara uzmanlık servisi veren şirketlerde bilgi ve becerilerini kanıtlamış olup işe alımlarda tercih edilmekte ve kolayca iş bulabilmektedirler.