Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İş Olanakları

Mühendislik Lisans Programları

İş olanakları

Endüstri mühendisliği hemen hemen her türlü sektörde uygulama alanı bulabildiği için oldukça geniş iş olanakları sunmaktadır. Bunlar arasında imalat sanayii, bankacılık ve finans, bilişim, enerji, sağlık, inşaat, turizm, haberleşme, iletişim, taşımacılık, perakendecilik, danışmanlık ve eğitim gibi sektörler bulunmaktadır. Endüstri Mühendisliği mezunları ayrıca, yerel yönetimler, Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi kamu kurumlarında da istihdam edilebilmektedirler. Endüstri mühendisliği mezunları alacakları kaliteli eğitim sayesinde, özel ve kamu kurumları tarafından talep görüp, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında rahatlıkla işe girebileceklerdir. Mezunların bir kısmı kendi işini kurarken, bir kısmı ise akademik kariyer yapıp yurt içindeki ve yurt dışındaki öncü üniversitelerde eğitim imkânları bulabileceklerdir.