Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Programın Eğitimsel Amaçları

Mühendislik Lisans Programları

PROGRAMIN EĞİTİMSEL AMAÇLARI

Aşağıda sıralanan programın eğitimsel amaçları, mezunlarımızın mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde başarması beklenen kariyer ve mesleki başarılardır. ODTÜ KKK Makina Mühendisliği programı, aşağıdaki özelliklere sahip öğrencileri mezun etmeyi amaçlamaktadır:

 1. mühendislik temel ilkeleri ve makine mühendisliği ilkeleri ile ilgili sağlam bilgi birikimlerini kullanarak araştırma, geliştirme, ürün tasarımı ve ileri teknoloji ile ilgili işlerde tercih edilmeleri
 2. lisansüstü çalışmaları ve / veya mesleki eğitim yoluyla bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri
 3. işlerini bireysel, sosyal ve çevresel yönleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeleri ve ekip çalışmasına açık olmaları
 4. sözlü, yazılı ve grafiksel araçlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri
 5. mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olmaları
PROGRAM ÇIKTILARI

ODTÜ KKK Makina Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aşağıdaki çıktılara ulaşmış olarak mezun olması amaçlanır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Deney tasarlama ve yapma, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 3. Gerçekçi kısıtlar içinde istenilen ihtiyaçları karşılamak için mekanik ve ısıl sistemler, bileşenler veya işlemler tasarlayabilme becerisi
 4. Çok disiplinli ekiplerde çalışabilme becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 7. Etkili iletişim becerisi
 8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamda etkisini anlamak için gerekli geniş eğitim
 9. Yaşam boyu öğrenme gereksiniminin ve becerisinin farkında olunması
 10. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olunması
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi