Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Yaz Stajı

Mühendislik Lisans Programları

YAZ STAJI

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 4. yarıyılın sonunda SNG300 ve 6. yarıyılın sonunda SNG400 stajlarını tamamlamaları ve bu kapsamda sunacakları raporların kabul edilmesi zorunludur.

SNG 300 stajı, öğrencinin yazılım geliştiren bir kuruluşta 4 hafta (20 çalışma günü) süresince yazılım geliştirme ve süreçleriyle ilgili detaylı gözlemlerde bulunmasını, yazılım analiz ve tasarım çalışmaları yapmasını ve bu çalışmaları staj kılavuzunda belirlenen içeriğe göre bir staj raporu olarak sunmasını gerektirir.

SNG 400 stajında, öğrencinin yazılım geliştiren bir kuruluşta 4 hafta (20 çalışma günü) süresince yazılım geliştirme ve süreçleriyle ilgili detaylı gözlemlerde bulunması ve bir Yazılım Mühendisliği problemini belirlemesi, tanımlaması, analiz ve tasarımını yaparak geliştirme aktivitesine katılmasını ve bir uygulama/prototip yazılım sunması beklenmektedir. Öğrencinin yaptığı stajla ilgili olarak staj kılavuzunda belirlenen içeriğe göre bir staj raporu sunması gerekir.