Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Programın Eğitimsel Amaçları

Mühendislik Lisans Programları

Programın Eğitimsel Amaçları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği lisans programı mezunlarının aşağıdaki yeterlilik ve niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir:

 1. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sanayi ve devlet kurumlarında kariyer sahibi olmak;
 2. Endüstride lider pozisyonunda olmak ve ayrıca yenilikçi çözümler üreten işletmeler oluşturmak;
 3. Bilgi ve becerilerini yaşam boyu eğitim ve lisansüstü çalışmalar ile geliştirmek;
 4. Dünyadaki saygın üniversitelerde akademik kariyer sahibi olmak;
 5. Bilim, teknoloji, toplum ve insanlık bağlamlarında bilişim mesleğinin potansiyeli ve sorumlulukları ile ilgili dikkatli davranmak.

 

Program Çıktıları

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Lisans öğrencilerinin aşağıdaki çıktılara ulaşmış olarak mezun olması amaçlanır:

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
 2. Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma becerisi
 3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar dahilinde istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde sistem, bileşen ya da süreç tasarımlama becerisi
 4. Displinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi
 5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
 7. Etkin iletişim becerisi
 8. Ekonomik, çevre, küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik çözümlerinin etkilerini anlamaya yönelik eğitim alytapısı
 9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini takdir etme ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi
 10. Güncel konularda bilgi
 11. Teknik, beceri ve modern mühendislik araçlarını mühendislik uygulamaları için uygun şekilde kullanabilme becerisi
 12. Farklı karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi