Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları

Mühendislik Lisans Programları

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları

Program Eğitim Amaçları:

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı’nın mezunları,

 1. alanlarında ileri düzeyde donanıma sahip olarak Dünya’daki havacılık ve uzay mühendisi ihtiyacına başarıyla cevap verirler,
 2. havacılık ve ileri teknolojiler alanlarındaki ulusal ve uluslararası öncü kuruluşlar ve araştırma merkezleri tarafından tercih edilirler,
 3. havacılık ve uzay mühendisliği alanında lisansüstü eğitime devam ederek uzmanlaşırlar; tercih edenler önemli üniversitelerde araştırmacı ve akademisyen olurlar.

Program Çıktıları:

Lisans programından mezun olan öğrencilerimizin aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmaları beklenir:

 1. matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanındaki bilgileri uygulayabilme
 2. deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip anlamlandırabilme
 3. ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, imal edilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçek sınırlamalar karşısında bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci istenilen gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlayabilme
 4. çok disiplinli takımlarda çalışabilme
 5. mühendislik problemlerini saptayabilme, formüle edebilme ve çözebilme
 6. profesyonel ve etik sorumlulukları anlayabilme
 7. etkin bir şekilde iletişim kurabilme
 8. mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlamak için gerekli geniş eğitime sahip olma
 9. yaşam boyu eğitimin gerekliliği ve bunu hayata geçirebilmenin farkında olma
 10. güncel konularla ilgili bilgilere sahip olma
 11. mühendislik uygulamaları için gereken teknikler, beceriler ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme