Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Program Çıktıları

Mühendislik Lisans Programları

Program Çıktıları

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yazılım Mühendisliği programı, mezun olduklarında, öğrencilerinin aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmasını amaçlamaktadır:
a. Öğrenciler matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulayabileceklerdir.
b. Öğrenciler bilimsel deneyleri tasarlayıp yürütebilecekler ve verileri analiz edip anlamlandırabileceklerdir.
c. Öğrenciler gerçekçi iktisadi, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, ve sürdürülebilirlik kısıtlarını gözeterek yazılım veya süreç tasarlayabileceklerdir.
d. Öğrenciler, başkalarıyla uyumlu şekilde çalışabilecekler ve çok disiplinli takım çalışmasını kolaylaştırabileceklerdir.
e. Öğrenciler yazılım mühendisliği sorunlarını tespit edip, formüle edebilecekler ve çözebileceklerdir.
f. Öğrenciler profesyonel sorumluluk ve etik anlayışı ile hareket edeceklerdir.
g. Öğrenciler etkili iletişim kurabileceklerdir.
h. Öğrenciler yazılım mühendisliğinin küresel, iktisadi, çevresel, ve toplumsal bağlamda rol ve etkisini anlayacaklardır.
i. Öğrenciler hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini anlayacaklar ve hayat boyu öğrenmeyi benimseyeceklerdir.
j. Öğrenciler, küreselleşme, çevresel etki ve çıkar çatışmaları gibi güncel meselelerin farkında olacaklardır.
k. Öğrenciler, yazılım mühendisliğini uygulayabilmek için gerekli olan bilimsel yöntem ve araçları (matematiksel modeller, algoritmalar, istatistiksel yöntem ve teknikler) etkinlikle kullanabileceklerdir.
l. Öğrenciler, insan, malzeme, bilgi, ekipman, ve enerjiyi kapsayan bütünleşik sistemlere uygun yazılım tasarlayabilecekler, geliştirebilecekler, uygulayabilecekler ve iyileştirebileceklerdir.
m. Öğrenciler, eleştirel yaklaşımı ve sistem düşüncesini, sorun çözme ve sistem/yazılım tasarımına uygulayabileceklerdir.
n. Öğrenciler, profesyonel yaşamları ile ilgili inisiyatif alabileceklerdir.