Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kimya Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

Kimya Mühendisliği Programına hoşgeldiniz…

Bir Kimya Mühendisi, matematik ile kimya, fizik ve biyolojiden oluşan temel bilimleri, mühendislik bilimleri ve ekonomi ile birleştirir ve çoğu kez yazılımlar ve hesap yöntemleri kullanır. Yakın bir disiplinden olan bir kimyager, laboratuvarlarda çalışır ve genellikle kimyasal bileşenlerin davranışları ve az miktarda üretimiyle ilgilenir. Kimya Mühendisi ise, büyük ölçekli kimyasal üretim tesislerini tasarlar ve işletir. Bu amaçla bir Kimya Mühendisi laboratuvar ölçeğinde elde edilen bilgileri büyük ölçeklere taşır, üretimin ekonomik ve çevre açısından kabul edilebilir özelliklerde olmasını gözetir.  

Bir Kimya Mühendisi genellikle şu işleri üstlenir:

  • Proses geliştirme ve sentezleme  
  • Kimyasal madde veya ürünün ekonomik biçimde üretimi için fizibilite çalışması yapma
  • Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tiplerini belirleme ve tasarımlarını yapma
  • Üretimi izleme ve denetimini sağlama; üretim için reçeteler hazırlama
  • Kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında kalite denetimi yapma
  • Prosesin güvenli ve çevre ile uyumlu biçimde işletimini sağlama
  • Kimyasal üretim yapan işletmeleri yönetme
  • Kimyasal maddelerin satış ve pazarlamasını yapma

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu için özel bir Kimya Mühendisliği Programı geliştirilmiştir. Program geliştirilirken, ODTÜ Ankara Kampusunda varolan elli yılın üzerindeki deneyim ile kimya sanayinin mevcut durumu ve gelecek beklentileri birleştirilmiş, geleneksel sorumluluklarına ek olarak yeni görevler üstlenmesi beklenen yeni nesil kimya mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Kimya Mühendisliği programının geleneksel omurgası korunmuş ve mezunların temel bilimler, matematik, mühendislik bilimleri, temel işlemler, termodinamik, tepkime mühendisliği, ve mühendislik tasarımı ve ekonomisinde sağlam bir temele sahip olmaları gözetilmiştir. Temel bilimler ve mühendislik alanlarındaki yetkinliklerine ek olarak mezunlar, etik sorumluluklar, çevre, iş yeri sağlığı ve güvenliği konularında da gerekli altyapı ve anlayışa sahip olacak şekilde ve ömür boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış bir biçimde yetiştirileceklerdir. Program öğrencilere altıncı dönemden başlayarak iki alanda derinleşme olanağı sunmaktadır: Kaynaklar Mühendisliği (A Alanı) ve Kimyasal Ürün Mühendisliği (B Alanı). Her iki alanda da önemli sayıda seçmeli ders olanağı ile program esnekliği sağlanmıştır. Kaynaklar Mühendisliği her zaman, Kimyasal Ürün Mühendisliği ise talep oldukça açılmaktadır.

Misyon

ODTÜ KKK Kimya Mühendisliği Programı olarak, mezunlarımızı gelecegin dinamik dünyasında kimya sanayi ve ilgili sektörlerde sorumluluk alabilecek ve liderlik yapabilecek bir biçimde hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda yüksek düzeyli ögretim üyelerini programımıza kazandırmayı, en modern tesisleri ve eğitim araçlarını kullanmayı ve öğrenci odaklı, açık uçlu ve problem temelli öğretim yaklaşımlarını kullanmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize zengin bir öğrenme ortamı içinde kendilerini geliştirme olanakları sunmak istiyoruz. Programımız öğrencilerimizin araştırma projelerine etkin olarak katılmalarına olanak tanımaktadır.

Gelecegin hammadde ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı, yakıt ve kimyasalların güvenli ve ekonomik bir biçimde üretilmesi gibi bir sorunlar listesi incelendiğinde, kimya mühendisliğinin bir meslek olarak artan önemi açıkça görülmektedir. Mezunlarımızın, modern ekonomilerin ve kaynakları gittikçe azalan bir dünyanın sorunlarıyla başetmede diğer mühendislik dalları ve diğer kimya mühendisliği programları mezunlarına kıyasla daha hazırlıklı olarak yetişmeleri önde gelen amacımızdır.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda Kimya Mühendisliği Programının bir yandan büyütülmesi, diğer yandan da gelenekselin dışında yeni yönlerde geliştirilmesi kuskusuz bizler için çok zevkli bir görev oluşturmaktadır. Bu görev Ankara’da ana kampusumuzde bulunan Kimya Mühendisliği Bölümünün tam desteği olmasa, tam olarak yerine getirilemeyebilirdi. Ancak, 50 yılı aşan başarılı deneyimi, en üst düzeydeki standart ve kalitesi, ve hakedilmiş uluslararası tanınırlığı ile büyük yeteneğe ve yeterliliğe sahip Ana Bölümümüzün, KKK programına tam desteği bulunmaktadır. Bu da Programımızın amaçlandığı biçimde gelişmesi yönündeki en önemli güvencemizdir.

 

İş Olanakları

Kimyasallar son ürün olarak ve değişik sanayi dallarında girdi olarak kullanılır ve çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle Kimya Mühendisleri değişik üretim alanlarında çalışmak üzere yetiştirilir ve uyum yetenekleri yüksektir. Kimya mühendisliği programı mezunları geleneksel olarak petrol rafinerileri - petrokimya, kağıt, plastik malzemeler, elyaf-tekstil, ilaç, boya, kozmetik, şeker, nişasta, fermentasyon endüstrisi, özel ve özgün kimyasallar, sabun, deterjan, yağ, cam, seramik, çimento, alçı, endüstriyel gazların üretimi, katalizörler, yarı iletkenler, kauçuk endüstrisi, gıda, suni gübre, tarım kimyasalları üretimi alanlarında çalışırlar. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kimya Mühendisliği programı mezunlarının, kaynaklar ya da kimyasal ürün mühendisliği alanlarında derinleşmeleri nedeniyle, bir kısım işyerleri tarafından özellikle aranacakları beklenmektedir. Kaynaklar mühendisliği kimya sanayiinde sürdürülebilir hammadde ve enerji kullanımı üzerine, kimyasal ürün mühendisliği ise seramikler, plastikler, kompozitler, boya ve boyar maddeler gibi ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine odaklanlanmaktadır.