Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

İnşaat Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

İnşaat Mühendisliği Programına hoşgeldiniz…

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Programı'nın ana misyonu bilgi erişimi ve üretimini desteklemek ve topluma sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik olarak katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmektir. Bu misyona ulaşmak ancak eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetlerin evrensel ölçütlerde kabul edilen stadartlar seviyesinde olmasıyla mümkündür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Programı, öğrencilerini temel bilimleri karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerinin analiz ve sentezinde rahatça uygulayabilecek, gelişmiş sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip, bilimsel ve sosyal konularda mühendislik dışındaki disiplinlerle de etkileşim içinde olabilecek İnşaat Mühendisleri olarak yetiştirmeyi ve eğitmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda mezunların; öğrenmenin, düşünmenin, güncel araştırmalar yürütmenin ve kendi yeteneklerini geliştirmenin yollarını bilen, etik kavramları özümsemiş, kendi alanlarında öncü olma sıfatına sahip, içinde bulunduğu sosyal çevre ile etkileşim içinde, faydalı birer birey olması hedeflenmiştir.

Gelişmiş ülkelerdeki eğitim programlarına ve ülkemiz gereksinimlerine paralel olarak düzenlenen ders programı ile öğrencilerin lisans programları esnasında Yapı Mekaniği, Su Mühendisliği, Geoteknik, Yapı  Malzemesi, Ulaşım,Yapım Yönetimi ve Jeodezi dallarında bir dizi zorunlu ve seçmeli ders almaları planlanmıştır. Bu programda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, İnşaat Mühendisliği Programı tam zamanlı öğretim üyelerine ek olarak ihtiyaç durumunda ODTÜ Ankara Kampusu İnşaat Mühendisliği Bölümünden öğretim üyeleri de tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak görev almaktadır. Bu sistem oldukça dinamik bir eğitim ortamının yaratılmasına yol açmaktadır. Öğretim üyesi/öğrenci oranının Ankara Kampusu’ndan az olması, üst düzey lisans derslerinde proje ağırlıklı değerlendirme imkanını sağlayarak öğrencilerin pratik mühendislik problemlerine yaklaşım geliştirme becerilerini önemli ölçüde artırmaktadır.

İş Olanakları

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunları, gerek kamu gerek özel sektörde önemli görevler alabilecek donanımla mezun olmaktadır. Mezunların sahip oldukları temel mühendislik ve inşaat mühendisliği bilgileri, bilgisayar ve yabancı dil hâkimiyetleri ve belirtilmiş olan diğer üstün nitelikleri ile İnşaat Mühendisliği ve ilgili dallarda Türkiye, Ortadoğu ve diğer ülkelerin inşaat sektöründe aranan elemanlar arasına girmelerini sağlamaktadır. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar yurt içindeki ve yurt dışındaki öncü üniversitelerde eğitim imkânları bulabileceklerdir.