Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Bölümün Amaçları

Mühendislik Lisans Programları

MISYON

ODTÜ-KKK Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği programının misyonu, akışkan haldeki yeraltı enerji kayanaklarının kazanımı için sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği uzmanlıklarında bilim geliştirmek ve bu bilimi yarının petrol ve doğal gaz mühendislerine aktarmaktır

PROGRAM AMAÇLARI

Mezunlarımızın, programı bitirdikleri bir-iki yıl içinde

  1. Mühendislik tasarımı ve sorunlarının çözümü için gerekli güncel teknik bilgiyi kendi kendine öğrenebilen, uygulayan, gerektiğinde yeni teknik çözüm geliştiren ve daha ileri götüren başarılı mühendisler olmaları;
  2. Meslek ve kariyerlerinde ilerlemek, öncülük etmek ve yönetim kademelerine yükselmek için gerekli teknik yetkinik ve iletişim becerisine sahip olmaları;
  3. Çalışmalarını uzmanlıkları gereğince ve mesleki ciddiyet içinde, etik, iktisadi ve toplumsal farkındalık içinde yürüten mühendisler olmaları

amaçlanmıştır.

Mezun Kazanımları (Program çıktıları)

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mezunları

  1. Karmaşık mühendislik sorunlarını matematik, fen ve mühendislik ilkeleri çerçevesinde tanımlama ve çözümleme becerisi;
  2. İktisadi, çevresel, toplumsal, kültürel, küresel, etik, toplum refahı, sağlığı ve güvenliği, ve sürdürülebilirlik kısıtları çerçevesinde, gereksinimleri karşılayan mühendislik çözümü geliştirme becerisi;
  3. Etkili iletişim becerisi;
  4. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamda etkisi çerçevesinde mesleki ve etik sorumluluğunu algılama becerisi;
  5. Çok disiplinli takımlar/ekiplerde çalışabilme becerisi;
  6. Deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve yorumlama, mühendislik yaklaşımı içinde çıkarım yapma becerisi;
  7. Mühendislik çözümleri için gerekli yeni/güncel teknik bilgi edinme ve uygulama becerisi;

edinmiş olacaklardır.