Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Müfredat

Mühendislik Lisans Programları

Müfredat

Yüksek lisans öğrencileri en az 7 ders (en az 21 kredi) almak zorundadır. Her öğrencinin ders programı, öğrenci ve tez danışmanı tarafından aşağıdaki kurallara göre belirlenmektedir:

 • Matematik koşulunu sağlamak üzere bir ders, şu dersler arasından seçilmektedir: MECH 521, MAT 583 ya da MAT 587 (veya bu derslerin eşdeğeri olan ME 521, ES 501, AEE 501, MATH 583 ya da MATH 587).
 • MECH 521 hariç olmak üzere, en az 4 ders, toplamda en az 12 kredi, MECH 5XX veya ME 5XX koduna sahip olmalıdır.
 • Program, aşağıda listelenen üç ders grubundan (yüksek lisans programına ilişkin program koordinatörünün onayına bağlı olarak) en fazla 2 ders içerebilir:
  • Diğer programlarda verilen lisansüstü dersleri,
  • Makina Mühendisliği Programı tarafından verilen lisans teknik seçmeli dersleri,
  • Diğer programların verdiği lisans teknik seçmeli dersleri.
 • Dersleri tamamlama süresi en fazla 4 dönemdir.
 • Ders yüküne ek olarak, yüksek lisans öğrencilerinden ayrıca:
  • Kredisiz MECH 590 Seminer (Thesis Seminar) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Kredisiz MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik (Research Methods and Ethics in Engineering) dersinden dördüncü dönemleri bitmeden geçmeleri,
  • Altıncı dönemleri bitmeden bir tezi başarıyla tamamlamaları, yazmaları ve savunmaları beklenir.

Programda öğrencilerin almaları gereken dersler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Ders Zorunlu / Seçmeli Ders
Sıralanan Matematik derslerinden biri:
MECH 521 / ME 521 / ES 501 / AEE 501 / MAT 583 / MATH 583 / MAT 587 / MATH 587
Zorunlu Ders
MECH 500 Yüksek Lisans Tez Çalışması Zorunlu Ders
MECH 590 Seminer Zorunlu Ders
MECH 599 Mühendislikte Araştırma Metotları ve Etik Zorunlu Ders
Diğer Dersler (6 adet) Seçmeli Ders