Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Bölümün Amaçları

Mühendislik Lisans Programları

PROGRAM AMAÇLARI

ODTÜ KKK'daki Kimya Mühendisliği Programı, öğrencileri mezuniyetten sonraki birkaç yıl içinde aşağıdaki kariyer ve mesleki başarıları elde etmeye hazırlar. Mezunlarımızın;

1. kimya mühendisliği uygulama ve araştırmalarında başarılı profesyoneller arasında olmak; endüstri, devlet kurumları, işletmeler ve/veya üniversiteler

2. Mühendislik mesleğinin sosyal, çevresel ve küresel sorumluluklarını dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak ve çağdaş meslek etiği ile hareket etmek

3. Kimyasal proses endüstrilerinde malzeme ve enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımına ilişkin temel bilgileri etkin bir şekilde uygular.

 

PROGRAM ÇIKTILARI

ODTÜ KKK Kimya Mühendisliği Programı, öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmelerini sağlamaya çalışmaktadır:

1. Mühendislik, bilim ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2. Halk sağlığı, güvenliği ve refahı ile küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik faktörleri göz önünde bulundurarak belirtilen ihtiyaçları karşılayan çözümler üretmek için mühendislik tasarımını uygulama becerisi

3. Bir dizi izleyiciyle etkili bir şekilde iletişim kurma becerisi

4. Mühendislik durumlarında etik ve profesyonel sorumlulukları tanıma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamlardaki etkisini dikkate alması gereken bilinçli kararlar verme becerisi

5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedeflere ulaşan bir ekipte etkin bir şekilde çalışma becerisi

6. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi

7. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak, gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.