Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Staj

Mühendislik Lisans Programları

Staj

STAJ KURALLARI

 1. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Programları öğrencileri, Mühendislik (B.S.) derecesine hak kazanabilmeleri için gerekli ders ve laboratuvar çalışmaları yanında endüstrideki kuruluşlarda staj yapmak zorundadırlar.

 2. Stajların yapılacağı yıllar, süreleri, hangi konuları kapsayacağı, her konunun ne süreli olacağı ne karakterde iş yerlerinde yapılacağı bölümlerce saptanır. En az staj süresi Staj Başarı Belgesi* sayfasında (Sayfa 2 – 4) verilmiştir.

 3. Her Mühendislik Programı için, Rektörlükçe atanan en az bir Öğretim Üyesi, staj konusunda gerekli görevleri üstlenir.

 4. Mühendislik Akademik Kurulu, değişik programlardaki staj uygulamalarının koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 5. Staj yerini kendi bulan öğrencilerin staj yapacakları yer ile ilgili yeterli bilgileri, staja başlamadan önce Staj Koordinatörü veya Program Koordinatörüne sunmaları ve onay almaları gerekir. Onayı alınmamış bir kuruluşta yapılacak stajın geçerli sayılmamasının sorumluluğu öğrencinindir.

 6. Staja başlayacak her öğrenci bir "Staj Rehberi*" edinir. Bu rehber içinde staj ile ilgili bilgilerle gerekli formlar verilmiştir. Öğrenci, staj süresince, programa göre yürüttüğü çalışmalarını günü gününe not eder ve bunlardan staj raporunu "Staj Rapor Formatı*"na göre hazırlanırken yararlanır. Öğrenci staj raporunu stajı takip eden dönem için kayıt yapılırken ilgili Öğretim Üyesine sunar. Bu süre zarfında raporlarını vermeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Bölümler bu rapor dışında stajları ile ilgili başka bilgileri kapsayan belgeleri de isteyebilir.

 7. Raporunu istenen formata uygun olarak yazmayan öğrenciden, stajı başarılı ise, raporunu verilen süre içerisinde istenilen formata uygun duruma getirmesi istenir. İstenilen raporu bu süre içinde getirmeyen veya raporları reddedilen öğrenciler, stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

 8. Her öğrenci staja başlarken, bu rehber içindeki "GİZLİ" yazılı staj başarı belgelerini* (2 kopya) işyerine vermek zorundadır. Staj sonunda bu formlardan biri, işyerince, ODTÜ KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne taahhütlü olarak yollanır. Bunu sağlamak öğrencinin sorumluluğundadır. Diğer form ise işyerince saklanır.

 9. Başarı Belgesinde* durumu ortalama F olan veya devam durumu F olan öğrencinin bu stajını yeniden yapması zorunludur.

 10. Staj başarı notları ilgili öğretim üyesince Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne gönderilerek öğrencilerin dosyasına işlenir.

  *EK FORM, BELGE ve RAPOR FORMATI

  Tüm gerekli ve güncel form, belge ve rapor formatı program koordinatörü tarafından sağlayacaktır.

  Lütfen staj formlarınızı aşağıdaki bağlantıdan yükleyiniz: https://staj.ncc.metu.edu.tr/giris.php