Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Dersler

İktisadi ve İdari Bilimler Lisans Programları

Program Yapısı

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (SBUİ) Programı dört yıl süren bir programdır. Birinci ve ikinci sınıf derslerinin tümü zorunludur, üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri ise zorunlu ve seçmeli derslerin bir karışımından oluşmaktadır. Derslerin içeriği sırayla aşağıdadır. (Koyuyla işaretlenmiş ders adlarına tıklayarak ders programına ve/veya websitesine ulaşabilirsiniz).

Dersler

Ders Içeriklerini görmek için Ders Kodlarının üzerine tıklayınız.

BİRİNCİ YIL
Birinci Dönem
PSIR 101 Introduction to Sociology and Politics (3-0) 3
PSIR 105 World History, 1453-1914 (3-0) 3
PSIR 111 Study Skills in Social and Political Sciences (3-0) 3
ECO 101 Microeconomics (4-0) 4
ENGL 101 Development of English Reading and Writing (4-0) 4
GPC 100 First Year on Campus Seminar (0-2) 1
TUR 101 Turkish I * (2-0) NC
İkinci Dönem
PSIR 108 Issues in Global Politics (3-0) 3
PSIR 110 International History, 1914-1989 (3-0) 3
PSIR 112 Statistics for Political Scientists (3-0) 3
ECO 102 Macroeconomics (4-0) 4
CNG 100 Introduction to IT & Applications (2-0) NC
ENGL 102 Development of English Reading and Writing II (4-0) 4
TUR 102 Turkish II * (2-0) NC
İKİNCİ YIL
Üçüncü Dönem
PSIR 203 History of Political Thought I (3-0) 3
PSIR 212 Comparative Politics (3-0) 3
PSIR 218 Political Sociology (3-0) 3
PSIR 237 Principles of Law (3-0) 3
ENGL 211 Academic Oral and Presentation Skills (3-0) 3
HST 201 Principles of Kemal Atatürk I * (2-0) NC
Dördüncü Dönem
PSIR 202 Constitutional Law (3-0) 3
PSIR 206 History of Political Thought II (3-0) 3
PSIR 210 Theories of International Relations (3-0) 3
PSIR 211 Comparative Government (3-0) 3
PSIR 214 War and Peace Studies (3-0) 3
HST 202 Principles of Kemal Atatürk II * (2-0) NC
ÜÇÜNCÜ YIL
Beşinci Dönem
PSIR 303 Public International Law (3-0) 3
PSIR 305 International Political Economy (3-0) 3
ENGL 311 Advanced Communication Skills (3-0) 3
E Elective 1 (3-0) 3
E Elective 2 (3-0) 3
Altıncı Dönem
PSIR 304 International Organizations (3-0) 3
PSIR 309 Research Methods for Political Science (3-0) 3
E Elective 3  (3-0) 3
E Elective 4 (3-0) 3
E Elective 5 (3-0) 3
DÖRDÜNCÜ YIL
Yedinci Dönem
PSIR 401 Contemporary Political Theory (3-0) 3
PSIR 403 Contemporary Issues in Global Political Economy (3-0) 3
E Elective 6 (3-0) 3
E Elective 7 (3-0) 3
E Elective 8 (3-0) 3
Sekizinci Dönem
PSIR 400 Graduation Project (0-6) 3
PSIR 404 Contemporary Issues in War and Peace (3-0) 3
E Elective 9 (3-0) 3
E Elective 10 (3-0) 3
E Elective 11 (3-0) 3

Programın Organizasyonu

   Programda üç türlü ders bulunmaktadır:
   • Zorunlu dersler: bütün SBUİ öğrencileri bu dersleri almak zorundadır,
   • Seçmeli dersler: bütün SBUİ öğrencileri bir dizi seçmeli ders arasından belirli sayıda almak zorundadır,
   • Değişim programlarında alınan dersler: bazı öğrenciler yurtdışında ya da değişim programlarında aldıkları dersleri ODTÜ KKK'da saydırabilirler.

''Düzensiz' öğrenciler ve değişim programı öğrencileri ders muafiyetleri, ön koşulları, kredi transferleri ya da diğer kişisel durumları konusunda danışmanları ile görüşmelidir. Zorunlu ve seçmeli derslerden bazıları başka programlarda da mevcuttur.

2019-2020 akademik yılından itibaren PSIR 306 Processes of European Integration dersi zorunlu ders olmayacak fakat seçmeli ders olarak programda bulunacaktır. 2019-2020 akademik yılından itibaren PSIR 306 nın yerine PSIR 309 Research Methods for Political Science dersi zorunlu ders olarak alınacaktır.

  1. PSIR 306 Processes of European Integration dersinini önceden alıp başarısız olan öğrenciler istedikleri taktirde ya seçmeli olarak açılacak  bu dersi yeniden alabilecekler ve bu ders zorunlu ders olarak sayılacaktır.
  2. Veya Psır 306 Processes of European Integration dersinini önceden alıp başarısız olan öğreciler  bunun yerine PSIR 309 Research Methods for Political Science dersini zorunlu ders olarak alabileceklerdir.
  3. PSIR 306 Processes of European Integration dersinini 2019-2020 akademik yılına kadar almamış olan öğrenciler bu dersi zorunlu ders olarak alamayacaklar ama seçmeli ders olarak alabileceklerdir.

  Zorunlu ve seçmeli derslerin bir kısmı PSIR programı dışındaki bazı programlar tarafından verilmektedir.

  Zorunlu dersler, seçmeli dersler ve ders tercihi

  Öğrenciler mezun olabilmek için en az 40 ders almak zorundadırlar: Bunların 29'u zorunlu ve 11'i de seçmeli derslerden oluşmaktadır.

    • Bütün SBUİ dersleri 3 kredilidir. (Başka programlarca verilen bazı dersler 4 kredilidir).
    • Bütün öğrenciler bütün zorunlu dersleri tamamlamak zorundadır.)
    • Bütün birinci sınıf dersleri zorunludur.
    • Bütün ikinci sınıf dersleri zorunludur.
    • Üçüncü ve dördüncü sınıf dersleri aşağıdaki kurala göre alınmalıdır:

  Öğrenciler, zorunlu derslere ek olarak seçmeli derslerin en az yedisini SBUİ listesinden almalıdır.  SBUİ dışındaki seçmeli derslerin en fazla dördü başka bir programdan alınabilir.  Yaz okulunda ODTÜ-Ankara'da alınacak seçmeli dersleri SBUİ koordinatörünün ön onayına tabidir. Aksi halde bu dersler sayılmayacaktır. Bu koşullara tek istisna ikinci dil alan öğrencilerin söz konusu derslerin devamlarını alması durumunda geçerlidir.

  Seçmeli Dersler

    Öğrenciler seçmeli derslerini, yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak, her yıl yayınlanan seçmeli ders listesinden seçebilirler. Bugüne kadar programda verilen SBUİ seçmeli dersleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
     PSIR 306 Processes of European Integration
     PSIR 308 Gender and Politics 
     PSIR 311 Nations and Nationalism
     PSIR 314 Political Economy of Turkey
     PSIR 316 Understanding Capitalism
     PSIR 320 International Human Rights
     PSIR 322 History of the Cyprus Conflict
     PSIR 323 Political Psychology
     PSIR 333 States and Societies in Central Asia
     PSIR 340 Politics in International Migration
     PSIR 341 Contemporary Social Theory
     PSIR 343 International Development
     PSIR 345 Turkish Foreign Policy
     PSIR 348 Public Opinion & International Relations
     PSIR 381 Development and the Developing World
     PSIR 409 Political and Economic Rise of China
     PSIR 413 Comparative Political Cultures : Greece, Turkey, Cyprus
     PSIR 415 Political Economy of Environment and Energy
     PSIR 416 Terrorism and Global Society
     PSIR 418 International Humanitarian Law
     PSIR 420 Politics and Society in Turkey
     PSIR 421 Transitional Justice
     PSIR 423 Historical Sociology and International Relations
     PSIR 424 Theories of Diplomacy
     PSIR 425 Ethics and International Relations
     PSIR 427 Approaches to State-Society Relations
     PSIR 428 Politics of Literature
     PSIR 429 International Politics of Oil
     PSIR 430 Imperialism & Making of the Modern Middle East
     PSIR 431 Law and Institutions of the European Union
     PSIR 451 Theories of Democracy
     PSIR 454 Ottoman Diplomacy and the European States System
     PSIR 463 Russian Foreign Policy
     PSIR 470 Turkey and the EC/EU
            PSIR 559 Politics and Society in Latin America