Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Araştırma

Araştırma

Alandaki bilimsel bilgiye katkıda bulunmak ve öğrencileri bilimsel araştırmaya etkin olarak katkıda bulunabilmeleri doğrultusunda eğitmek, program misyonmuzun içinde yer alır. Bu bağlamda programımız ve öğretim elemanlarımız yüksek nitelikte bilimsel araştırmaya oldukça önem verir, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve eğitim bilimleri gibi farklı disiplinlerde çalışmalar yapan uluslararası kurum ve bilim insanları ile işbirliği yapar ve bilimsel araştırma çalışmalarında etik ilkelere son derece bağlıdır.

Öğretim elemanlarımız ayrıca araştırma projeleri için çeşitli maddi destek kaynaklarını takip eder, düzenli olarak bilimsel etkinliklere katılır ve seçkin bilimsel dergilerde yayın yapar.

Programımızda görev yapan öğretim elemanlarımızın güncel araştırma konularından bazıları şunlardır:

  • İyilik hali ve mutluluğun ölçülmesi ve yapısının anlaşılması,
  • Üniversite öğrencilerinde iyilik halinin artırılmasına yönelik programların geliştirilmesi ve etkinliğinin test edilmesi,
  • Benlik kurgusunda bireysel ve kültürel farklılıkların incelenmesi,
  • Duygu ve duygu düzenlemesi,
  • Süreç ve sonuç çalışmaları,
  • Akran zorbalığı (geleneksel ve siber zorbalık).
  • Yaratıcılık ve akademik başarı
  • Üstün zeka, yaratıcılık ve yetenek gelişimi
  • Öğretmenlerin ve formatör öğretmenlerin mesleki kimlik gelişimi
  • Sürdürülebilir hizmet-içi öğretmen eğitimi