Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Kıbrıs’ın Güneşi ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na Güç Sağlıyor

 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Güneş Enerjisi Santrali'nin Akademik Öyküsü

Üniversiteler, dört nedenden ötürü "sürdürülebilirlik" çalışmalarının en etkili yapılabileceği ortamlardır. Çünkü kendileri de büyük tüketicilerdir. Araştırma ve uygulama yapabilecek öğretim üyeleri ve öğrencilere sahiptir. Geleceğin liderlerini ve uygulayıcılarını yetiştirirler. Kamuoyunu ve diğer kurumları yönlendirebilme ve örnek olabilme potansiyeline sahiptirler.
İşte bu nedenle ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu güneş enerjisi santrali bir yenilenebilir enerji santrali olmaktan çok daha değerlidir. Nice yeniliklere ilham verecektir.

İlkler ODTÜ'nün Genlerinde Var

Çevre konusunda geleneksel duyarlılığı ve prestijli konumu nedeniyle ODTÜ Türk üniversitelerinin arasında en doğru adrestir. Ayrıca, Türkiye'de ilk "kampus" üniversitesini kurmuş olan ODTÜ'nün ilk "sürdürülebilir kampus" projesini gerçekleştirmesi bu geçmişine de uygun olacaktır. Bu amaç, aslında ODTÜ misyonunun bir parçası olarak da düşünülebilir.

Tüm Bilimsel Veriler Kıbrıs'ın Güneşini İşaret Ediyor

Gün geçtikçe azalan fosil yakıt kaynakları ve daha önemlisi bu yakıtların sebep olduğu küresel ısınma nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelim artmaktadır. Bu yönelim, yenilenebilir enerji sistemleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmalarının artmasına ve dolayısıyla sistem verimliliklerinin yükselmesine ve maliyetlerinin düşmesine neden olmaktadır. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu kurulduğu günden bu yana topluma yol gösterme hedeflerini yenilenebilir enerji alanına da taşımış, "Yeşil Kampus" olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Bu kapsamda akademik araştırmalara yönelik olarak kampus bölgesinde güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini belirlemeye yönelik çalışmalara başlanmış, 2010 yılından itibaren güneş ışınım değerleri ve 2013 yılından bu yana da rüzgar hızı ve yönü ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmalardan toplanan veriler, Kıbrıs'ın güneş enerjisi potansiyeli bakımından oldukça zengin bir konuma sahip olduğunu ve Avrupa'da İspanya'nın güney bölgelerinden sonra en çok güneş ışınımının Kıbrıs'a düştüğünü ortaya koymuştur. Dolayısıyla Kıbrıs, güneş enerjisi projeleri için oldukça cazip bir bölgedir.
Bu bağlamda ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, ölçülen bu potansiyeli enerji üretimine çevirmek için hem ekonomik hem teknik fizibilite analizleri yapmış ve kurulması en uygun kapasiteye karar vermiştir. 2014 yılının sonu ve 2015 yılının başlarında fotovoltaik (PV) temelli güneş enerji santrali için gerekli girişimlerde bulunulmuş ve bu girişimlerin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte 2015 yılının bahar döneminde ihale hazırlıklarına hız verilmiştir. Enerji üretiminin ön plana çıkarılması amacıyla; istekli firmalardan alışılagelmişin dışında, güneş enerjisi santrali tasarımı istenmiş ve tasarımlar da teklif fiyatları gibi rekabet unsuru haline getirilmiştir. Bu kapsamda istekli firmalardan ayrıca enerji üretim taahhüdü belirtmeleri istenmiş ve bu taahhütler, önerilen tasarımlar kullanılarak yapılan benzetimlerle, ihale sürecinde kontrol edilmiştir. İhale Eylül 2015'te sonlandırılmış ve aynı ay ihaleyi kazanan konsorsiyuma yer teslimi yapılmıştır.
Eylül 2015 – Şubat 2016 arasında bütün inşaat ve kurulum işlemleri tamamlanarak Şubat 2016'da Yenilenebilir Enerji Üretim izni alınmış ve santralin test aşamasına başlanmıştır. Test aşaması süresince üretilen elektrik enerjisi, benzetim sonuçlarından beklenilen üretim değerleriyle karşılaştırılmıştır. Geçici kabulü Mart 2016'da yapılan santralin işletme sorumluluğu, şartname gereği iki yıl boyunca yüklenici konsorsiyum tarafından yapılacak, bu süre boyunca üretim miktarları takip edilecek ve ihale aşamasında verilen enerji üretim taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği kontrol edilecektir. Ayrıca, bu süre zarfında elde edilen tecrübelerle eğitimler verilmesi ve katma değer sağlanması amaçlanmaktadır.

Enerji Sadece Kıbrıs'ı ve Kampusu Değil, Öğrencileri de Pratikte Aydınlatacak

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu güneş enerjisi santrali projesi, kampusun elektrik enerjisi ihtiyacının belli bir kısmını karşılamanın yanı sıra; akademik ve sosyal açılardan da önemli bir proje olarak düşünülmüştür. Santral, Kampusta bulunan güneş ölçüm istasyonuyla birlikte öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kullanabileceği bir açık hava laboratuvarı niteliğindedir. Böylece teorik olarak derslerde öğretilen bilgiler gerçek koşullarda gözlemlenebilecek ve yine teorik değerler gerçek değerlerle karşılaştırılabilecektir. Ayrıca bu tip sistemleri test etme ve geliştirme açısından önemli veriler elde edilecektir. Sosyal anlamda ise elde edilecek sonuçlar ve faydalar yerel yetkililer ve toplumla paylaşılarak yenilenebilir enerji alanında farkındalık yaratılacak ve bu farkındalık öğrenci topluluklarının katkılarıyla kademeli olarak daha da artırılacaktır. Ayrıca önümüzdeki yıllarda ada şebekesinin elverdiği ölçüde bu sistemi genişletmek, farklı tiplerde güneş panellerini ve diğer yenilenebilir enerji sistemlerini test etmek de mümkün olacaktır.

Teknik Verilerle Santral

1000 kW  Toplam kurulu güç
16.500 m2 Toplam kurulum alanı
1.640.000 kWh Yıllık tahmini elektrik üretimi
%85 Santralin yıllık tahmini performans oranı
%20 Kampusun yıllık enerji ihtiyacının santralden sağlanacak kısmı
%40 Kampusun yıllık ortalama gündüz elektrik enerjisi tüketiminin santralden karşılanacak kısmı
4000  Panel sayısı (250 W'lık, referans verimi %15,37)
40  İnverter/evirici sayısı (25 kW'lık)
30 derece Panellerin yerle yaptığı açı
70 ton Galvanize çelik konstrüksiyonların ağırlığı
6,5-7 yıl Tahmini amortisman süresi
   

 

Sayılarla Santral

  • 4 kişilik 540 ailenin yıllık ortalama elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
  • Yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde kurulum alanına sahiptir.
  • Yıllık önlenen karbondioksit salınımı 1.000.000 kg civarındadır. Bu miktar yaklaşık 52.700 yetişkin ağacın bir yılda doğadan emebileceği miktar kadardır.