Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

2021-2022 Akademik Yılı Hakkında Açıklama

Sevgili Öğrencilerimiz,

Üniversitemiz Senatosu'nun 2 Eylül 2021 Perşembe günü yapılan toplantısında oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, Üniversitemizde 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi 19 Ekim 2021 Salı günü Hazırlık Sınıfı dışında yüz yüze (seyreltilmiş) eğitimle başlayacaktır. Ancak, Pandeminin seyrine ve resmi makamların alacağı kararlara bağlı olarak uygulamada değişiklikler yapılabilecektir.

İngilizce Hazırlık Programı derslere 11 Ekim’de çevrim içi olarak başlayacaktırKorona virüsün seyrine göre Hazırlık Sınıfımız için 2021-2022 Bahar Dönemi'nde yüz yüze eğitime geçilebilecektir.

2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi'nin işleyiş usul ve esasları ile ilgili ön açıklamalar aşağıda yer almakta olup, tüm birimlerin işleyiş esasları en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.

Akademik Konular:

1.      Yabancı Diller Yüksekokulu (YDO) bünyesindeki İngilizce Hazırlık Programı ve Modern Diller Programı öğrenci sayısının yüksek olması, Hazırlık Binalarındaki dersliklerin öğrenci kapasitelerinin Pandemi koşullarında yüz yüze ders işlenmesine uygun olmaması ve YDO tarafından açılan dersler için ( İngilizce Hazıırlık Programı ve Modern Diller Programı) herhangi bir derslik alternatifi oluşturulamaması nedenleriyle 2021-2022 Güz döneminde YDO bünyesinde açılan tüm dersler ve ders değerlendirme süreçleri tamamen uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülecek; Pandeminin seyrine göre uygun koşulların sağlanması durumunda Bahar Döneminde yüz yüze eğitime geçilecektir.

2.      Üniversitemizde yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacak dersler, programların koşulları ve niteliğine ilişkin düzenlemeler, Pandeminin seyri dikkate alınarak ilgili Akademik Kurullar ve Akademik Kurullara bağlı Program Koordinatörlüklerinin yetkili kurullarınca takip edilecek ve süreç içerisinde Üniversitemizce alınacak kararlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

3.      Pandemi koşulları nedeniyle ders saatleri 40 dakikaya indirilecek, ders araları 20 dakikaya çıkarılacaktır.

4.      Üniversitemiz geneline verilen, aşağıda sıralanan zorunlu dersler ve ders değerlendirme süreçleri tamamen uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülecektir:

            3610101Turkish I

            3610201 Elementary Turkish

            3610102 Turkish II

            3610202 Intermediate Turkish

            3620201 Principles of Kemal Atatürk I

            3620202 Principles of Kemal Atatürk II

            3620205 History of The Turkish Revolution I

            3620206 History of The Turkish Revolutıon II

            3550100 Introduction to Information Technologies and Applications

            3870101 Occupational Health and Safety-I

            3870301 Occupational Health And Safesty II

            3780100 First Year on Campus Seminar

5.      Bölümlerin kendi kodlarıyla açacağı lisans derslerinin ve lisansüstü derslerin ayrı ayrı olacak şekilde toplam kredili ders sayısının en fazla %40’ı kadarı uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilecektir.

6.      Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra, kısa sınav (quiz), ödev, proje vb. ders değerlendirmeleri uzaktan eğitimin devam ettiği Pandemi dönemlerinde olduğu gibi uzaktan yöntemlerle yapılabilecektir.

7.      Etkileşimli öğrenci kayıtları, danışman onayları, öğrenci-danışman görüşmeleri ve ofis saatleri uygulamaları çevrim içi yöntemlerle yapılacaktır.

8.      Akademik Kurullar ve Program Koordinatörleri tarafından yürütülen tüm kurullar ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Toplantıları; ayrıca tüm jüri ve benzeri uygulamalar gerektiğinde çevrim içi yöntemlerle yapılabilecektir.

9.      Yüz yüze eğitim yapılan ders ve uygulama mekanlarında ve tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilecektir. Bu şartı yerine getirmek istemeyenler dersliklere ve ilgili alanlara alınmayacak; bu konudaki takip, uygulama ve sorumluluklar ilgili akademik ve idari birim yöneticilerine verilecektir.

İdari Konular:

1.      Bütün öğrencilerin ve tüm personelin dersliklere, ortak çalışma ve kullanım alanlarına girebilmeleri için ADAPASS, HEALTHPASS, GREENPASS ve UK vatandaşları için NHS QR Kodlu Evrakoşullarına göre aşı süreçlerini tamamlamış olmaları; henüz aşılarını tamamlamamış olan öğrencilerin ve personelin ise beyan edilen gün dahil en fazla 3 gün önce alınmış negatif sonuçlu PCR testi sunmaları gereklidir. 

2.      Yurtlarda kalma izni verilecek öğrencilerin ADAPASS, HEALTHPASS, GREENPASS ve UK vatandaşları için NHS QR Kodlu Evrak koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlamış olmaları zorunludur.

Not: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat edecek olan öğrencilerimiz, Adaya giriş koşulları ile ilgili detaylı ve güncel bilgiyi https://saglik.gov.ct.tr/ adresinden takip edebilirler.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir akademik yıl dileriz.