Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

ODTÜ, ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA YİNE BİRİNCİ!

ODTÜ, Araştırma Üniversiteleri Arasında Yine Birinci !

ODTÜ, YÖK tarafından “Yükseköğretimde Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı”nda yer alan üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği “Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi”nde birinci oldu. İlki 2017 yılında yapılan ve bu yıl dördüncüsü açıklanan 2020 yılına yönelik performansdeğerlendirmesinde ODTÜ, 85,4 puan alarak geçmiş yıllardaki liderliğini korudu.

2020 yılına ilişkin Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi sıralamasında, Araştırma Üniversiteleri “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ile “Etkileşim ve İşbirliği” başlıkları altında toplam 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. ODTÜ, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik performans değerlendirmelerinde de olduğu gibi, en yüksek puanı alarak dört yıl boyunca üst üste birinci oldu.

YÖK tarafından Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında yapılan yeni düzenleme ile “Aday Araştırma Üniversiteleri” de Araştırma Üniversiteleri arasına dahil edilerek, Araştırma Üniversiteleri “A1, A2 ve A3” olmak üzere 3 performans grubuna ayrıldı. Yeni sistemde de araştırma üniversitelerinin performansları YÖK bünyesinde kurulan “İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından düzenli olarak takip edilerek araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan destekler, üniversitenin yer aldığı performans grubuna göre farklılaşacak. Bu yeni düzenlemeye göre ODTÜ; en üst sırada yer aldığı Araştırma Üniversiteleri listesinde, en yüksek performansı gösteren üç Araştırma Üniversitesinin yer aldığı A1 -Üst Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler grubunda yer aldı.

2020 yılına yönelik performans değerlendirmesinde, toplam puanının yüzde 25’ini oluşturan “Araştırma Kapasitesi” başlığı,üniversitede bulunan bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı, ulusal proje sayısı, ulusal projelerden elde edilen fon tutarı, uluslararası proje fon tutarı, ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısı, ulusal patent belge sayısı, uluslararası patent belge sayısı, faydalı model/endüstriyel tasarım belge sayısı, doktora mezun sayısı ve doktora öğrenci sayısını dikkate alıyor.

Yüzde 40 etkiye sahip “Araştırma Kalitesi” başlığında Incites dergi etki değerinde %50’lik dilime giren bilimsel yayın oranı, Incites dergi etki değerinde %10’luk dilime giren bilimsel yayın oranı, ulusal bilim ödülü sayısı, öğretim üyesi firma sayısı, öğrenci/mezun firma sayısı, YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı öğrenci sayısı, TÜBİTAK 1004 Teknoloji Platformu Projesi kapsamında alınan fon tutarı, bilimsel yayınların açık erişim yüzdesi, tezlerin açık erişim yüzdesi, dünya akademik genel başarı sıralamalarında ilk 500'e girme sayısı ve akredite edilmiş program sayısı değerlendiriliyor.

Yüzde 35 ağırlığı bulunan “Etkileşim ve İşbirliği” başlığındaysa üniversite - üniversite işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli yayın oranı, uluslararası işbirlikli yayın oranı, üniversite - sanayi işbirlikli patent belge sayısı, uluslararası işbirlikli patent belge sayısı, kamu fonları kapsamında üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, kontratlı üniversite-sanayi işbirlikli Ar-Ge ve yenilik projelerinden alınan fon tutarının ilgili proje sayısına oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası öğretim üyesi oranı ve dolaşımdaki öğretim üyesi/öğrenci sayısı göstergeleri kullanılıyor.

 

Üniversite
University

Sıra
Rank
  

Toplam
Total

(%100)  

Kapasite
Capacity

(%25)   

Kalite
Quality

(%40)   

İşbirliği
Cooperation

(%35)   

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  
Middle East Technical University

1   

85,40   

21,39   

35,86   

28,15   

İstanbul Teknik Üniversitesi
Istanbul Technical University
  

2   

76,24   

19,78   

32,83   

23,62   

Boğaziçi Üniversitesi  
Bogazici University

3   

70,34   

14,59   

27,50   

28,24   

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
İzmir Institute of Technology 

4   

60,87   

15,98   

24,95   

19,94   

Yıldız Teknik Üniversitesi  
Yıldız Technical University

5   

54,11   

16,20   

23,33   

14,58   

Ankara Üniversitesi  
Ankara University

6   

53,07   

13,29   

20,52   

19,26   

İstanbul Üniversitesi  
İstanbul University

7   

50,06   

15,03   

16,29   

18,74   

Erciyes Üniversitesi  
Erciyes University

8   

48,65   

9,00   

20,57   

19,09   

Hacettepe Üniversitesi  
Hacettepe University

9   

48,49   

15,89   

20,91   

11,69   

Gebze Teknik Üniversitesi  
Gebze Technical University

10   

44,06   

13,98   

16,05   

14,03   

Ege Üniversitesi 
Ege University

11   

38,85   

14,58   

14,94   

9,32   

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 
İstanbul University-Cerrahpaşa

12   

37,36   

11,81   

5,63   

19,91   

Marmara Üniversitesi  
Marmara University

13   

32,74   

7,13   

11,10   

14,50   

Bursa Uludağ Üniversitesi  
Bursa Uludağ University

14   

32,27   

5,42   

13,09   

13,76   

Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül University  

15   

28,80   

7,22   

9,77   

11,82   

Atatürk Üniversitesi  
Ataturk University

16   

28,03   

4,27   

14,94   

8,82   

Gazi Üniversitesi  
Gazi University

17   

27,96   

11,40   

10,49   

6,07   

Çukurova Üniversitesi  
Cukurova University

18   

27,63   

6,24   

9,91   

11,49   

Fırat Üniversitesi  
Firat University

19   

23,18   

1,87   

12,21   

9,10   

Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Karadeniz Technical University

20   

20,23   

3,99   

9,09   

7,15