Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Elektrik Güç Sistemlerinin Talep Tarafı Yönetimi

Elektrik Güç Sistemlerinin Talep Tarafı Yönetimi – Dr. Murat Fahrioğlu

ODTÜ Güneş ve Rüzgar Enerjisi (SWES) Araştırma Grubu

Dr. Murat Fahrioğlu'nun başlıca araştırma alanı, elektrik güç sistemlerinin talep tarafı yönetimidir. Dünyada elektrik enerjisine olan talep giderek artıyor. Yükselen bu talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırma amacıyla çoğu zaman fosil yakıt tabanlı enerji üretim istasyonları kullanılır. Talep tarafı yönetimi günümüzde geleneksel çözümlere alternatif olarak gündemdedir.

Enerji piyasalarında talep tarafının aktif kullanımı ile zorunlu şebeke kesintilerinin önüne geçilerek ülke çapında elektrik şebekesi üzerindeki yükü hafifletmek mümkün. Talep tarafında gerçekleştirilen duyarlılık analizleri elektrik güç sistemlerinin sağlıklı işletilmesini sağlar. Ne var ki, sadece talep tarafında yapılan düzenlemeler çözüm için yeterli değil; daha sürdürülebilir ve çevre ile daha uyumlu bir enerji arz-talep dengesi oluşturmak için arz tarafının da geliştirilmesine ihtiyaç var. Örneğin, fosil yakıt tabanlı üretimin yerini, gelecek vadeden güneş ve rüzgâr enerjisi teknolojileri ve diğer yenilenebilir enerji çeşitleri almalıdır.

Yenilenebilir enerji araştırmaları kapsamında tartışılan konulardan biri de, mevcut enerji şebekesine entegre edilecek enerji miktarıdır. Farklı yenilenebilir enerji türleri, enerji şebekelerinde, özellikle de adalara özgü dağıtım şebekelerinde, çeşitli problemler yaratabilir. Elektrik güç sisteminde sorun yaratmaksızın üretime entegre edilebilir enerji miktarı, son zamanlarda en çok araştırılan yenilenebilir enerji konuları arasında yer almaktadır. Enterkonnekte şebeke kapsamındaki iletim sistemleri, mevcut enerji sistemine entegre edilen yenilenebilir enerji seviyesini artırma ve çeşitli yenilenebilir kaynaklardan yararlanabilme gibi avantajlar sağlar. Kuzey Kıbrıs'ın elektrik şebekesi, yenilenebilir enerji entegrasyonundan kaynaklı problemlere açık ada şebekelerine iyi bir örnektir.

Dr. Fahrioğlu'nun son araştırmalarından bir tanesi, Türkiye'nin elektrik şebekesi ile bağlantılı/bağlantısız Kuzey Kıbrıs elektrik şebekesinde yenilenebilir enerji seviyesinin artırılması üzerine yoğunlaşıyor.

Supply-Chains  Supply-Chains

- Geçmişte yayınlanan ve kampusumuzda çalışmaları devam eden araştırma haberlerini okumak için tıklayınız.