Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Disiplinler Arası Araştırmalar - Dr. Yeliz Yeşilada

Herkes İçin Akıllı Web Etkileşimi – Dr. Yeliz Yeşilada

 

 

 

Akıllı Yapısal & Operasyonel Yönetim (ISOM): METU NCC SEES Araştırma Grubu

Bilişim yapısal ve operasyonel yönetimde çok önemli rol oynar. Teknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilişim dünyayı daha iyi kavramamıza, özellikle de mevcut kaynaklardan yapısal olarak yararlanmamıza ve süreçleri akıllıca yönetmemize yardımcı olduğu biliniyor.Bu araştırma grubunda ‘akıllı sistemler’ başlığı altında üç tema üzerinde çalışmaktayız: (i) ısı, hava vb. çevre koşullarını daha iyi anlamamızı ve bu koşullara uyum sağlamamızı kolaylaştıran algılama sistemleri; (ii) bu sistemler aracılığıyla elde edilen verileri matematiksel analiz, öğrenme sistemleri ve yapay zekâ teknikleri gibi farklı yöntemlerle değerlendirerek çevrenin ihtiyaçlarına cevapvermeyi amaçlayan akıllı veri işleme sistemleri; (iii) karar verme, benzetim, ileri matematiksel analiz ve benzeri teknikler kullanarak bu sistemlerin işleyişini izlememizi mümkün kılan akıllı sistem yönetimi.

Aşağıda Dr. Yeliz Yeşilada’nın (i) ve (ii) temaları kapsamındaki çalışmasına ilişkin kısa bir açıklama yer alıyor.

Web, en kapsamlı bilgi kaynağı, en etkili iletişim aracıdır. Çoğu insan için Web günlük yaşamın olmazsa olmazıdır. Ne var ki kısıtlı ortamlarda, örneğin, pil ömrü sınırlı mobil cihazlarla veya görme engelli kullanıcıların içeriği okumasını mümkün kılan yardımcı teknolojilerle Web’e erişimde halen güçlükler yaşanabiliyor. Dr. Yeşilada’nın araştırması ağırlıklı olarak bu tür problemleri incelemeyi amaçlıyor. İnsan-merkezli web; özellikle de web erişilebilirliği, mobil web ve akıllı sistemlerin kullanıcı deneyimini iyileştirme amaçlı kullanımı araştırmacının ilgi alanıdır. Yeşilada, kullanıcı-web etkileşimi ve tasarımı, teknolojisi, altyapısı yardımıyla webin bu etkileşimi kolaylaştırma sürecine ışık tutan ‘İnsan-Bilgisayar Etkileşimi’ alanında çalışmasını sürdürüyor. Webde kullanılan erişilebilirlik teknolojisi ile deneyleme, göz izleme teknolojisi ile görsel dikkat çalışmaları ve mobil ve yaygın web etkileşimi ile ilgili problemleri çözmeye yönelik semantik web (anlamsal ağ) teknolojileri Dr. Yeşilada’nın araştırması kapsamında yer almaktadır.

Dr. Yeliz Yeşilada’nın çalışması ile ilgili daha fazla bilgi için: www.metu.edu.tr/~yyeliz .

  

- Geçmişte yayınlanan ve kampusumuzda çalışmaları devam eden araştırma haberlerini okumak için tıklayınız.