Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

TÜBA GEBİP 2021’DE ODTÜ’YE DÖRT ÖDÜL !

TÜBA GEBİP 2021’de ODTÜ’ye dört ödül !

ODTÜ’lü dört araştırmacı Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (TÜBA GEBİP) 2021 Ödülü’ne hak kazandı.

Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Yüce ile Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Acar Doğa Bilimleri alanında, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Pelin Angın ile Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Emre Büküşoğlu ise Mühendislik Bilimleri alanında GEBİP ödülü aldı.

Üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve ülkemizdeki genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalara özendirmek amacıyla yürütülen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı kapsamında; tüm bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarına üç yıl boyunca, her yıl 30.000TL destek veriliyor. Ayrıca, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için yine her yıl 10.000TL ek destek sağlanıyor.

GEBİP; Sosyal Bilimler ile Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri alanında çalışan üstün başarılı genç araştırıcılar ve onların çalışma gruplarını kapsayan ve üç yılda bir yenilenen bir ağ oluşturmayı ve bu yolla ülkemize yetkin bir araştırıcı kuşağı kazandırarak ülkemizin bilimsel kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ödül alan akademisyenlerimizin yürüttükleri çalışmalar ise şöyle:

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Acar
Dr. Ahmet Acar, kanser hastalarında ilaç dayanıklılığına yönelik çalışmalar yürütüyor. Dr. Acar’ın hastaya özel tedavi yaklaşımları geliştirmeyi hedeflediği çalışmaların başında, Türkiye’de ilk olacak organoid biyobankasının kurulması yer alıyor. Böylelikle, disiplinlerarası bir çalışma grubuyla birlikte, hastalardan alınan tedaviye dirençli kanser dokularından oluşan organoid örneklerinin yeni nesil dizileme yöntemiyle karakterizasyonlarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Angın
Son yıllarda bulut bilişim sistemlerinde yaşanan gelişmeler, kapsayıcı (container) adı verilen yapılar üzerinde çalışan mikroservis mimarisine dayalı uygulamaların gelişmesine yol açtı. Yüksek performans sağlayan kapsayıcıların gittikçe artan yoğunluktaki siber saldırılar karşısında dayanıklı hale getirilmeleri üzerine çalışmalar ise henüz yeterince olgunlaşmadı. Buradan hareketle Dr. Pelin Angın, projede bulutta yazılım tanımlı kapsayıcı ağları için otomatik saldırı tespiti ve engellemesi yapan, az miktarda eğitim verisiyle yüksek doğruluklu sonuçlar elde eden makine öğrenme tabanlı modeller geliştirecek ve döngüdeki insan yöntemleriyle pekiştirecek.

Dr. Öğretim Üyesi Emre Büküşoğlu
Dr. Emre Büküşoğlu, sıvı kristal faz özelliği gösteren malzeme yapıları kullanılarak malzemelere fonksiyonel özellik kazandırılması üzerine çalışmalar sürdürüyor. Bu alanda, karmaşık emülsiyonların incelenmesi, nanoyapılı polimerik fonksiyonel malzemelerin eldesi ve giyilebilir sensör uygulamaları geliştirilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Emre Yüce
Doç. Dr. Emre Yüce, kaotik ortamlarda ışığın programlanması üzerine bir proje yürütüyor. Yüksek hızlı optik iletişim ve hesaplama için kullanılan entegre fotonik yapıların üretimi esnasında oluşan nanometre boyutundaki en ufak sapmaların dahi bu yapıların işlevselliğini olumsuz etkilemesinden hareketle bu projede geliştirilecek olan adaptif yöntemler ile ışık, kaotik ortamlar öncesinde programlanarak bu üretim hataları optik iletişim için bir güvenlik kapısı olarak avantaja çevrilecek. Projede geliştirilecek yöntemler ile kaotik ortamlarda yüksek hızlı optik veri işleme ve hesaplama yapmak mümkün olacak.