Ana Sayfa
KUZEY KIBRIS KAMPUSU

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Mühendislik Lisans Programları

PETROL VE DOĞAL GAZ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMINA HOŞGELDİNİZ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Programı, öğrencilerine Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği'nin temelini oluşturan konularda üst düzeyde bir eğitim olanağı sunmaktadır. Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler üretme yeteneğine kavuşmaları amaçlanmaktadır. Yeraltı derinliklerindeki petrol ve doğalgaz gibi stratejik olarak büyük önemi olan yeraltı akışkanlarının yansıra jeotermal enerji kaynaklarının da insanlığın kullanımına sunulması süreciyle ilgili sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği konuları bu eğitim kapsamındadır. Teknik donanımlarına ek olarak, mezunların yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, çevre sorumluluğunu ve etik bilincini özümsemiş, çalışan sağlığı ve işçi güvenliği konularında yeterli bilgi birikimine sahip kişiler olmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler zorunlu yaz-stajı programı ile hem sahada hem de ofiste çalışma koşullarını gözlemleme fırsatı bulmakta ve teorik eğitimi pratik uygulamalarla pekiştirmektedirler.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği eğitiminin temel konu başlıkları şöyle özetlenebilir:

 • Mühendislik için esas olan temel fen bilimleri ve yer bilimleri,
 • Yeraltı akışkanlarının (petrol, doğalgaz ve su) fiziksel ve kimyasal özellikleri ve akışkan dinamiği,
 • Rezervuar kayaların petro-fizik özellikleri,
 • Petrol ve doğalgazın yeraltından çıkarılması için uygulanan sondaj ve üretim teknikleri,
 • Her türlü hidrokarbon rezervlerinin en ekonomik şartlarda işletilmesi yönetimi

 

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Hakkında

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği petrol, doğal gaz ve jeotermal gibi enerji kaynaklarının keşfedilmesi, üretimi ve taşınması için gerekli mühendislik çalışmalarıyla ilgilenir. Teknik olarak, yeraltında gaz ve sıvı halde bulunan enerji kaynaklarının çıkartılmasıyla ilgili olan her süreçte yer alır. Bir sahada çalışan petrol ve doğal gaz mühendisi, mühendisliğin gerektirdiği bilgilerin yansıra, sahanın çevresiyle ilgili, işin gerektirdiği kültürel, politik ve yasal kavramlara hâkim olmalıdır. Hızla gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi sondaj, kuyu tamamlama, kuyu testleri, üretim teknikleri, geliştirilmiş petrol çıkarma yöntemleri, rezervuar modellemesi, akışkan faz davranışları, termodinamik, çok fazlı akış, kuyu loğları ve analizi, yeraltında doğal gaz depolanması ve rezervuar tanımlaması konularında iyi eğitilmiş petrol ve doğal gaz mühendislerine sürekli ihtiyaç duymaktadır. Petrol ve doğal gaz mühendislerinin profesyonel iş alanları geçirgen ortamlarda sıvı akışının sayısal modellemesinden, denizlerde sondaja kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir.

İş ve kariyer olanakları

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği mezunları petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklarının bulunması, sondajı, üretilmesi, taşınması, depolaması ve yönetimi konularından gerekli eğitimi alırlar. Mezunlar hem kamu kuruluşlarında hem de petrol, doğal gaz, jeotermal arama, üretim ve taşımacısında çalışan ulusal ve uluslararası özel şirketlerde iş bulma fırsatları bulabilirler.

Geleceğin Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi siz misiniz?

 1. Doğayı (okyanuslar, ormanlar, çöller) sever misiniz?
 2. Matematik ve fen en sevdiğiniz dersler mi?
 3. Hayal gücünüz kuvvetli ve yaratıcı mısınız?
 4. Saha ve arazide olmayı, ellerinizle çalışmayı sever misiniz?
 5. Yeraltında ne olduğunu ve bunun sizi nasıl etkilediğini merak eder misiniz?
 6. Teknoloji ve bilgisayarları sever misiniz?
 7. İletişiminiz kuvvetli mi?
 8. Takım oyuncusu musunuz?
CANLI DESTEK